NTH "skallsikres"

NTH er i ferd med å "skallsikres". Flest mulig bygninger vil bli låst på dag - og kveldstid. Kun brukere med ID-kort skal kunne slippe inn.

Bildet : Omega Verksted er et av stedene som har vært hjemsøkt av tyver nylig. Verksmester Kjartan Furseth viser vinduet der tyvene har kommet seg inn to ganger i løpet av kort tid.
Foto: Jens Søraa
Det åpne miljøet ved NTH byr på problemer. 14-15 innbrudd i løpet av de to siste månedene er det synlige beviset på dette. En del av den økte kriminaliteten kan tyde på at forøverne har gode forbindelser på Gløshaugen. F.eks klarte innbruddstyver å finne frem til bestemte rom hvor det var lagret drikkevarer beregnet på julebord.

AKTIVITET

Vakt og serviceseksjonen ved UNIT synes problemene med å kontrollere Gløshaug-miljøet har tiltatt de siste årene. Det er blitt flere studenter, men samtidig er det også atskillig flere mennesker utenfra som vanker i miljøet.
- Vi må innse at NTH har vokst til en "by" på 12.000 -15.000 personer med butikker, bokhandel, banker og reisebyrå, sier avdelingsleder Trond Rønning i Drift og vedlikeholdseksjonen.
- Postkontoret ved NTH har overtatt som nærpostkontor for Singsaker-området, og det leies ut lokaler til ulike typer kurs fram til klokken 20 på kvelden. Folk utenfra kommer inn i miljøet i et helt annet omfang enn før.
Rønning har også inntrykk av at studenter like gjerne jobber på nattestid, som på dagtid. På kvelds- og natterundene til vaktene er det helt vanlig å møte gjenger på data- og arkitektsaler. En del skyldes naturlige årsaker som at datamaskiner med nettverk er vanskelig tilgjengelig på dagtid. Noe skyldes arbeidspress foran oppgaver som skal leveres. Men vaktene er også overbeviste om at det har blitt en trend å samles på nattestid. Rett som det er må de hive ut skoleungdom som kommer utenfra for å samles for å ha det gøy og spille dataspill.
- Det har rett og slett blitt en umulig oppgave å kontrollere hvem som vanker i bygningene våre på dag- og kveldstid, innrømmer Rønning.

ID-KORT

Men nå skal ansatte og studenter som hører hjemme i miljøet legitimere at de har rett til å oppholde seg der de er. Det er sendt ut brev og regler til samtlige institutt ved NTH der en ansvarlig ved hver enhet skal se til at alle ansatte kommer på en liste for anskaffelse av kort. Når det gjelder studentene har alle årets førsteklassinger fått tildelt ID-kort. De resterende studentene må forevise legitimasjon på forespørsel.
Men Vakt- og serviceseksjonen er ikke helt tilfreds med regelverket for bruken av ID-kort. Kollegiet står for utformingen av regelen som sier at kortene ikke trenger å festes utenpå klærne, men må kunne vises fram hvis vaktene spør etter dette.
- Dette vanskeliggjør arbeidet for oss. Vi kan ikke gå rundt og kreve legitimasjon av alle og enhver, og hva skal vi med kort hvis de bare skal puttes i nattbordskuffen?, undrer Rønning. Han viser til TIH som installerte låssystem for et par år siden. Her ble over 2.000 personer oppfordret til å bære kortene, og antall tyverier har gått ned fra 42 til to på ett år.

KORTLÅS

Men sikringen av NTH stopper ikke med identitetskortene. Etter innbruddsraidene de siste års jule- og nyttårshelger, har dører brutt opp med brekk- og skrujern vært et vanlig syn.
Seksjonsleder for Drifts- og vedlikeholdsavdelingen, Jan Sætherhaug, sier at planen i første omgang er å sette inn flere streifvakter på platået. Deretter vil man minske antall dører som skal være tilgjengelig for studenter og ansatte på kveldstid til et minimum.
- Vi ønsker noen få , eller helst bare én dør som skal brukes for å komme inn, og disse dørene skal være utstyrte med kortlås som man må benytte ID-kort for å åpne, sier Rønning og Sætherhaug.
Allerede i dag er det installert kortlås-systemer på Bergavdelingen, Drift, RUNIT, Elektro, Kjemi m.fl. Når kodelås settes inn, byttes de gamle låsene ut og det vil ikke være mulig å bruke nøkkel lenger. Hver ID-kortbruker kan få lagt inn de koder han/hun trenger for å komme inn i ulike bygninger. Dette blir gjort ved NTH-trykk.
Blir ikke dette en utrivelig form for kontroll?
- Nei, til syvende og sist vil det nye låssystemet kunne føre til økt bruk av skolen til alle døgnets tider, samtidig som det vil sikre at ingen uvedkommende kommer seg inn, sier Sætherhaug. Han understreker at det er viktig både for studenter og ansatte at de ikke slipper ukjente inn når de selv benytter kortlåsen. - Jeg har observert studenter som har sluppet inn en lang kø av folk utenfor døra. Dette må ikke skje. Da er vi like langt, sier han.
I løpet av de to siste årene har NTH investert en halv million kroner i internt TV-anlegg med video-opptak. Det vurderes nå både å bytte ut gamle kamera og å plassere ut flere på Gløshaugområdet.

ÅD


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no