Boka om NTH under krigen snart klar

Det startet med en litt historieløs rektortale i 1988 som vakte reaksjoner hos NTH-veteranene som hørte på. De kjente ikke igjen rektors fremstilling av høgskolen under krigen. Dermed satte de igang med å samle inn dokumentasjon for å vise at deres gamle skole slett ikke kan beskyldes for å ha vært tysk- og NS-vennlig under okkupasjonen.

NTH'ere på Hegra festning i 1940.
Fra venstre: Lars Hellandsø, Guthorm Kavli, Eystein Reitan, Marius Bøckmann, Paul Stensen og Wilhelm Holst.
Foran: G.Haugbjørg-Olsen og Erling Gjone.
Foto: Odd Nilsen

Nesten syv år senere har arbeidet resultert i boka "Motstandsvilje og holdningskamp - NTH under krigen", som etter planen skal utgis 4. april. Gjennom et kjempearbeid har initiativtakerne intervjuet studenter, ansatte og andre som hadde tilknytning til høgskolen på denne tiden. Over 300 brev og to smekkfulle arkivskuffer kildemateriale er samlet inn og har dannet grunnlag for en bok som inneholder mye nytt og dramatisk stoff som hittil har vært ukjent for allmennheten. "Motstandsvilje og holdningskamp - NTH under krigen" kan på mange måter betraktes som krigsgenerasjonens testamente til ettertiden, ettersom både kilder og forfattere nå er i 70- og 80 års-alderen.

RYKTER OM TYSKVENNLIGHET

Spiren til bokprosjektet ble sådd ved avdukingen av en minneplakett for studenten Bjørn Eriksen utenfor Hotell Augustin 8.mai 1988. Fra fjerde etasje i daværende Misjonshotellet kastet Eriksen seg ut 30.januar 1943. Han ga sitt liv for å unngå å røpe sine kamerater under tortur. En av kameratene som stod og hørte på Dag Kavlies minnetale 45 år senere var Erik Martin Johanssen. I talen ba rektor nærmest om unnskyldning for at høgskolen hadde hatt en så dårlig profil under krigen, "men heldigvis hadde man helter som Bjørn Eriksen".
- Vi lurte fælt på hvordan rektor kunne ha dannet seg denne oppfatningen. Jeg klandrer ikke Kavlie, han var jo bare seks år da krigen sluttet. Ganske raskt fant vi ut at rektor bare hadde referert fra jubileumsboka som ble gitt ut da høgskolen rundet 75 år i 1985. Det korte kapitlet om krigsårene i denne boka etterlater et inntrykk av et NTH så nazi-infisert at høgskolen stod i fare for å bli nedlagt etter krigen. Dette er historieforfalskning!, slår Johanssen fast. Han peker også på at kapitlet inneholder flere konkrete feil. Den 77-årige veteranen står sammen med fire andre studentvenner fra krigen som ansvarlig for bokprosjektet. Det er professor Knut Alming, siv.ing. Nils F.Arnesen, siv.ing. Håkon Hartmark og dr.ing. Arne Ytrehus. I innspurten har de også fått konsulent-hjelp med manuset av redaktør John Berg.

ET MOTSTANDSREDE

Et hovedmål med boka er å dokumentere at motstandsarbeidet ved høgskolen hadde svært stor bredde. NTH var rett og slett et veritabelt motstandsrede. Dette bekreftes av det faktum at krigen kostet 66 mennesker med tilknytning til NTH livet. I alt ble 30 ansatte og 110 studenter arrestert. Dette skjedde ved en skole som da hadde omkring 900 studenter og 180 ansatte. Bok-komiteen har også samlet inn materiale som viser at omlag 85 prosent av studentene grep til våpen i aprildagene 1940 og at mange av dem havnet i kamp med tyskerne. I skyttergravene på Hegra festning var det for eksempel mange NTH'ere både blant befal og menige.
Men for forfatterne av jubileumsboka "Vitenskap for industrien", Tore Jørgen Hanisch og Even Lange, ble disse fakta overskygget av at noen få, sentrale NTH'ere sviktet stygt under okkupasjonen. To professorer herfra tok sete i Quislings "regjeringer". En tidligere rektor lot seg gjenoppnevne til vervet av tyskerne etter at den lovlig valgte rektor, Fredrik Vogt, i 1941 gikk av i protest mot at NS-medlemmer og frontkjempere skulle få fortrinnsrett til studieplass. Dokumentasjon viser også at det fantes noen få angivere blant studentene på NTH under krigen.

DRAMATISKE ÅR

Men "Motstandsvilje og holdningskamp - NTH under krigen" er først og fremst et minnesmerke i tekst og bilder over dem som ikke sviktet. Her kan vi f.eks lese om den dramatiske flukten til Knut Alming i 1942. Gestapo kom for å arrestere ham på hybelen, men Alming klarte å lure seg ut og løpe fra de tre tyskerne mens pistolskuddene pep om ørene på ham. Flukten førte til at de fleste av Almings klasse-kamerater straks etterpå ble arrestert på Gløshaugen. En annen av medlemmene i bok-komiteen, Erik Martin Johanssen, var ikke så heldig at han klarte å rømme. Han var med i motstandsgruppen "Anitra" som ble avslørt av Henry Rinnan. Johansen ble arrestert i februar 1943 og sendt til Sachsenhausen i desember samme år.

Bildet: Erik Martin Johanssen har vært en av drivkreftene i bokkomiteen.
Foto: Jan Erik Kaarø

Boka forteller også om hva som skjedde da Hjemmefronten i 1944 sendte ut parole om at alle studenter måtte forlate høgskolen. Resultatet var at NTH nærmest ble stående tom det siste krigsåret. Forfatterne presenterer også den hittil helt ukjente historien om den illegale avisen "Norsk front". Det er også blitt plass til mer kuriøse episoder som f.eks historien om studenten som plutselig stod ansikt til ansikt med SS-sjef Heinrich Himmler på Studenterhytta i Bymarka(!). Innimellom de dramatiske beretningene er det også funnet plass til et kapittel om dagliglivet på Gløshaugen under okkupasjonen.

Motstandsfolk ved NTH fikk trykket opp slike klistremerker i Sverige under krigen. Tanken var å spre dem i Trondheim, men da merkene endelig ble sendt over grensen var grupen alt rullet opp-av Henry Rinnan

VERDIFULLT KILDEMATERIALE

"Motstandsvilje og holdningskamp - NTH under krigen" utgis av Tapir forlag. Økonomisk blir prosjektet blant annet støttet av NTH, industrien og Hjemmefrontmuseet i Oslo, men forfatterne har hele tiden jobbet gratis. Foreløpig er det uklart hvor mye boka vil koste i utsalg. Det unike kildematerialet som er samlet inn vil trolig bli overlatt til Riksarkivet og NTUB.
På utgivelsesdagen vil boka bli presentert på en pressekonferanse ved NTH.

JEK


Etterlyser dokumenter fra Samfundet

- Innsamlingen av opplysningene om NTH under krigen har skjedd i tolvte time. Mange personer som kunne gitt verdifulle opplysninger er gått bort og mye historisk dokumentasjon er dessverre gått tapt, forteller bokkomiteen. Forfatternes største savn har vært dokumentasjon om hva som skjedde i Samfundet under krigen. Det ble samlet inn en mengde brev, styreprotokoller og annet materiale både herfra og fra NTH til boka "Studenter i den gamle Stad" som ble utgitt da Samfundet rundet 50 år i 1960. Men kapitlet om krigen ble aldri skrevet og dokumentene har siden vært sporløst forsvunnet. Bok-komiteen har uten suksess lett etter dette kildematerialet på alle tenkelige og utenkelige steder.
Fortsatt er komiteen svært interessert i å få tips hvis noen vet hvor dette materialet kan ha tatt veien.

Frigjøringsjubileet markeres

Årets frigjøringsjubileum skal markeres også ved NTH. Om formiddagen 8.mai vil det bli holdt et offisielt arrangement i aulaen i Hovedbygget. En komitè som består av tidligere høgskoledirektør Asle Rudjord, professor emeritus Andreas Tonning og konsulent Beate K. Reinertsen legger nå siste hånd på programmet for høytideligheten.

Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no