Jubilanter

MARS 1995:

60 år:
Ingen

50 år:
Sissel Ravnsborg, 06.03., ass. studiedirektør ved NTH
Tore Marvin Undeland, 12.03., professor ved Elkraftteknikk
Kesheng Wang, 12.03., professor ved Produksjons- og kvalitetsteknikk
Arvid Strand, 13.03., professor ved By- og regionplanlegging
Inghild Øien, 15.03., førstefullmektig ved Teleteknikk
Kirsti Schei, 17.03., avdelingsleder ved Sekretariatet
Jon Normann Ramlo, 23.03., avdelingsingeniør ved Fysikk


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no