Nytt fra Høgskolestyret:


Nye kalkulator-regler

Høgskolestyret fattet 8.februar vedtak i en omstridt sak som har vært gjenstand for langvarige diskusjoner. Det gjelder regler for bruk av hjelpemidler under eksamen. Også i høgskolestyret ble saken heftig debattert og de to student-representantene forlangte til slutt følgende protokolltilførsel:
"Studentene skulle ønske at NTH hadde en mer bevisst holdning til teknologiske hjelpemidler blant studentene enn den tilfeldige holdning som viste seg under behandlingen av denne saken. Vi beklager i tillegg at en så dramatisk endring av reglementet rammer allerede opptatte studenter."
De nye reglene som her er gjengitt, trer i kraft for prøver som holdes etter 1.september i år. Følgende hjelpemiddelkombinasjoner kan tillates
A1 - Kalkulator ikke tillatt
Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt
A2 - Kalkulator ikke tillatt
Bestemte trykte hjelpemidler tillatt
A3 - Kalkulator ikke tillatt
Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt
B1 - Numerisk kalkulator, godkjent av NTH, tillatt
Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt
B2 - Numerisk kalkulator, godkjent av NTH, tillatt
Bestemte trykte hjelpemidler tillatt
B3 - Numerisk kalkulator, godkjent av NTH, tillatt
Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt
C1(NY)- Alfa-numerisk kalkulator tillatt Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt
Ved bruk av lommekalkulator som hjelpemiddel under eksamen, må følgende krav være oppfylt:
1. Kalkulatorene må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre data-enheter under eksamen.
2. Kalkulatorene skal ikke ha annet utlesningsutstyr enn display.
3. Kalkulatorene tillates ikke koblet til strømnett.
4. Kalkulatorene skal ikke støye.
5. Kalkulatorene skal utgjøre en enkelt gjenstand, og ha lommeformat.
Eksamensoppgavene skal ikke lages slik at det er påkrevd å ha programmerbar eller alfa-numerisk kalkulator. Unntak fra denne bestemmelse kan imidlertid skje i forståelse med de involverte studenter.

Nytt institutt

1.januar fikk NTH og Fakultet for maskinteknikk et nytt institutt. Det bærer navnet Institutt for klima- og kuldeteknikk og er egentlig en fusjon av de to gamle instituttene for VVS-teknikk og kuldeteknikk. Det faste, vitenskapelige personalet ved den nye enheten består av åtte professorer, to professor II og seks førsteamanuenser. Det teknisk/administrative personalet teller tretten personer.

Samarbeidskomiteen

Høgskolestyret har oppnevnt en ny samarbeidskomitŽ for de kommende to år. Den består av direktør Kjell Grue, ass. direktør Ragnhild Sohlberg, teknisk direktør Ole P. Håkonsen, konsernsjef Idar Ulstein, adm.dir. Tore Amundsen og fylkesmann Inger Lise Gjørv.
En arkitekt vil bli oppnavnt på et senere tidspunkt. Visekonsernsjef Johan Nic. Vold er oppnevnt som ekstraordinært medlem av komiteen.

Strageiske midler fordelt

Høgskolestyret vedtok 25.januar å fordele tilsammen 3,8 mill. kroner i strategiske midler til styrke- og satsingsområdene i 1995. Flesteparten av STO og SAO'ene fikk også foreløpige tilsagn om ytterligere bevilgninger de kommende to år. (Beløp i 1000 kroner).
Prosjekt:			Bevilgning    Foreløpig tilsagn
				1995		1996	1997

NOBIPOL 500 500 250 Lettmetaller 330 170 Polymerkjemi 330 170 Hydroelastisitet 330 170 Sikkerhet og pålitelighet 330 170 Fartøystyring 330 330 170 Forbrenningsteknikk 330 330 330 Molekylærbiologi 330 330 330 KFK-fri teknologi 330 330 330 Dataass. kjemiteknikk 330 330 330 Anvendt signalbehandling 330 330 330
Tilsammen: 3.800 3.160 1.910

Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no