Bedrift Idrettslaget

SKI


Oppmann:  Finn Faye Knudsen
Telefon:  93523
Trening:  Tirsdagskvelder kl. 19.00. Oppmøte ulike steder publisert i
      terminliste i Ukespeilet/Uke-Avisa, samt på oppslagstavle
      ved Storkantina.
Medlemmer: Cirka 40

Førsteadm. Oddgeir Øfsti fra inst. for kart og oppmåling er en av veteranene i skigruppa
Foto:Gorm K. Gaare

På fine vinterkvelder kan det samle seg opptil seksti spreke skiløpere fra NTH BIL i lysløypene i marka. Da har gjerne både SINTEF-folk og medlemmmer fra andre NTH-grupper som orientering og fotball, hengt seg på treningen til skigruppa. De sprekeste spurter fire ganger rundt i lysløypa ved Vintervannet og prøver å komme seg under halvtimen på mila, mens andre løpere velger å ta en trimtur uten tidtaking.
-Vi vil gjerne ha med medlemmer på alle nivåer, sier oppmann Knudsen.
-Selvfølgelig har vi noen racere, men vi har også medlemmer som er alminnelige turgåere. Det stilles ingen krav for å bli med i bedriftsidrettslaget. Nivået legger man opp selv. Noen ønsker å konkurrere med jevngode og bruker klokka hver gang. Andre veksler litt mellom konkurranseløp og trimturer. Det er både kvinner og menn med i skigruppa - selv om Knudsen må medgi at det gjerne er de samme fire - fem damene som stiller hver gang.
Ledelsen for skigruppa konsentrerer seg om å legge treningen til lysløypene, men det har hendt at man har valgt fem-kilometeren på Henriksåsen i skumringen p.g.a. særdeles fint oppkjørte løyper. Det hender også at det er dårlige værforhold med vind og snøfokk på treningene. Da skrumper antall oppmøtte raskt inn. Det er likevel alltid noen hardhauser som gjennomfører treningsløypa, ifølge Knudsen.

Marinstudent Torstein Reinertsen (t.v.) og stipendiat Elling Røsby fra Inst. for produksjon- og kvalitetsteknikk legger siste finish på skiene før start.
Foto:Gorm K. Gaare

Tirsdagstreningene inneholder en skiorientering i begynnelsen av mars måned og to stafettløp. Det ene gikk forrige tirsdag, og her var det Vassbygg I og Teleteknikk som tok de første plassene. Turløp som "Marka Rundt" (26. februar) og Rensfjellrennet (25 mars) er sikkerstikk for medlemmene i NTH-BIL Ski. Man trener og samarbeider gjerne tett med SINTEF som stiller med 30 - 40 løpere.
Selve skisesongen går fra tidlig i januar til slutten av mars, men skigruppa har også samlinger på vår og høst. Høstmøtene har til nå rommet løpetrening, gode råd og tips fra veteraner (Magne Myrmo m.fl.), premieutdeling for sesongen, og servering. I fjor vår var åtte - ti medlemmer på Snøhetta på ski, og i november var det tur til Røros med frokost, skitrening, badstu og kveldsarrangement.

Forsker Svein Ramstad fra SINTEF Teknisk kjemi legger ut i løypa på Lohove
Foto:Gorm K. Gaare

Så det er godt sosialt samvær mellom skiløpere?

- Nja, jeg kan jo tenke meg miljø der samholdet er ennå bedre, humrer Knudsen.
-Skisporten er temmelig individuell. Vi flyr gjerne hver våre veier - i ulik fart.

ÅD


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no