WITEC-kurs på NTH

Forberedelsene til det første WITEC-kurset på NTH er i full gang.

WITEC (Women in Technology) er et europeisk nettverk som arbeider for å støtte og øke andelen av kvinner innen teknologisk utdanning og yrke. Nettverket ble opprettet under EUs COMETT-program og blir i stor grad finansiert fra Brüssel. Nettverket har nasjonale styrer i de fleste medlemsland, mens hovedsekretariatet ligger i Sheffield. Etter initiativ fra NTH ble Norge opptatt som medlem høsten 1993. WITEC Norway's sekretariat drives av Marta Flateland og Stewart Clark.
WITEC Norway har mange spennende prosjekter på gang. I mai blir det første WITEC-kurset arrangert på NTH, "Total Quality Management in Industry". Professor Asbjørn Aune er faglig ansvarlig for kurset og det er mange spennende navn på foredragslista. Som eksempler nevner vi Ragnhild Sohlberg, en av direktørene for Norsk Hydro, og Anett Lundsgård, kvalitetssjef under OL. Marta Flateland forventer mellom 20 og 30 deltagere og håper at minst halvparten vil være kvinner. Deltagere på slike kurs pleier å komme fra næringsliv og universitetsmiljø og har internasjonal spredning.
WITEC Norway har ambisjoner om å gi ut fire nyhetsbrev i året. Årets første kommer i februar og vil bli sendt ut til alle medlemmene. I den forbindelse oppfordrer Marta Flateland alle som er interessert i nettverksarbeidet om å sende inn bidrag.

SR


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no