Snart kan du ringe eksamensresultat-telefonen

Det foreligger planer om å opprette en telefontjeneste hvor studenter ved Universitetet i Trondheim kan ringe inn og få sine eksamensresultater. Avdelingsleder Odd Taksgaard ved NTHs studieadministrasjon tror at telefonen kan komme i drift i løpet av dette året.

Telefontjenesten er ment å fungere etter mønster fra bankenes kontofoner og bokklubbenes svartelefoner. Studentene taster inn sine identifikasjonsnummer på telefonen og får automatisk opplysning om eksamensresultataene fra siste periode. Universitetet i Oslo har allerede innført tjenesten som en prøveordning og er meget godt fornøyd med resultatene så langt.

- Du har dessverre strøket, sa dama. Men jeg skal ringe inn en ny besvarelse, jeg!

MIDLER

Inititativet i Trondheim er tatt av Odd Taksgaard og Eirik Lien ved AVHs studieadministrasjon.
- I første omgang må vi få bevilget penger til ordningen, sier Taksgaard.
- I Oslo har man utviklet sitt eget system. Vi tenker å bruke et system som TBK står bak. Å få etablert et slikt system koster en del, men får vi midler fra Universitetet, kan vi gå videre i detaljplanleggingen. Teknisk sett er det ingen hindringer. Det som må avklares er hvilke institusjoner som skal delta og hvordan opplegget for en gjennomføring skal se ut. Det er innlysende at både IT-avdelingen, administrasjon og drift må involveres. I tillegg må studentsiden representeres siden de er brukere, og selvfølgelig også lærerne som sitter på karakterene. En god del spørsmål må avklares før vi kan sette i gang med prøvedrift, men jeg tror vi skal greie dette i løpet av året, sier Taksgaard.

ÅD


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no