Teknologien taper

Fagområdet teknologi ved norske universitet fikk bare1,9 prosent flere vitenskapelig ansatte i perioden 1991 til 1993. I samme tidsrom økte den samfunnsvitenskapelige staben med over 16 prosent og humaniora med nesten 13 prosent.

Dette går fram en oversikt over "Vitenskapelig personale ved våre fire universitet i 1993" fra Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning.
Oversikten viser også at områdene matematisk-naturvitenskapelige fag og medisin økte med over 6 prosent. Bare når det gjelder kvinneandel må alle de andre områdene se seg slått av teknologene. Nesten 21 prosent (81 personer) av de 693 nytilsatte innenfor teknologi var kvinner, riktig nok med samfunnsviterne på en god andreplass med nesten 19 prosent. Færrest kvinner ble det faktisk tilsatt innenfor humaniora, der bare 12,4 prosent, eller 381 av totalt 1080 nytilsatte var kvinner.


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no