Problemer foran skjermen?

Opplever du hudsymptomer eller andre helseplager foran dataskjermen? Da er du kanskje en aktuell forsøksperson i en undersøkelse som SINTEF UNIMED gjennomfører i samarbeid med Trondheim Bedriftshelsetjeneste. Forskerne skal undersøke om det er sammenheng mellom elektriske felt fra dataskjermen og ulike helseplager. Skjermfilter skal monteres foran dataskjermen, for å se om det kan redusere eller fjerne symptomene.
For å kunne trekke sikre konklusjoner trengs mange forsøkspersoner. Dersom du har helseplager som kan ha sammenheng med dataskjermen, er Gunnhild Oftedahl ved SINTEF UNIMED svært interessert i å komme i kontakt med deg.
Hun kan kontaktes både skriftlig (via internpost) eller pr. telefon (97128).


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no