Produktdesign med eget laboratorium

NTHs nye Inst. for produktdesign, har fått sitt eget laboratorium for produktutprøving og har ansatt tre nye stipendiater. Disse vil få ansvaret for ulike strategiske områder innen faget.

Foreløpig befinner det seg bare en haug med videoutstyr i det nye laboratoriet i Kjelhuset, men den første forsøksoppstillingen med produkt vil komme i gang denne måned, ifølge stipendiat Trond Are Øritsland som er nyansatt for å ta seg av fagomåret menneske/maskin/samspill.

TESTING AV BRUKSKVALITET

- Det dreier seg om det man på amerikansk kaller for "usability testing". Et fagområde som har utviklet seg i datamiljøet for utprøving av software og som har eksplodert de siste ti årene. Etterhvert har faget dreid i retning av generell produktutprøving, forklarer Øritsland. Med nyansettelsene satser NTH på å komme opp på et internasjonalt nivå når det gjelder utprøvning av produkter.
Når et nytt produkt utvikles, er det ønskelig å komme inn med utprøving tidlig i prosessen. Et elektronikkprodukt som f.eks en telefon har en rekke ekstrataster med programmering som er vanskelig å sette seg inn i. Som produktutvikler er det viktig å finne ut hvordan tastene skal utformes slik at de blir lett å benytte.
- Har man noen ideer om dette, kan man lage en simulering. Man kan f.eks lage en tegning av telefonen overført til datamaskinen, slik at noen av funksjonene kan programmeres. Så gjelder det bare å få tak i en bruker, formulere noen oppgaver og se hvordan det går. Det er vanlig med både observasjon og dokumentering via videokamera til senere bruk. Registereringen går på å fange inn brukerens kroppspråk, når han stopper opp og sitter fast, hva han synes å tenke, hvor lang tid han bruker osv.
Ifølge Øritsland er det flere måter å utføre testene på. Sammenlignende tester der man prøver ut eksisterende produkter mot nye ideer eller konkurrerenter, eller verifiserende tester for å se om et nytt produkt holder mål. Og alt kan testes ut - fra gravemaskiner til PC´er.

ÅD


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no