52 fikk praksis ved Norske Skog

Norske Skog har etablert et system der NTH-studenter tilbys sommerjobber i flere år på rad. I fjor søkte 250 studenter om plass. Ca. 50 stykker slapp gjennom nåløyet.

Bakgrunnen for tiltaket er at Norske Skog vil sikre seg god teknisk kompetanse for fremtiden.

FLEST FRA KJEMI

- Vi begynte å planlegge i l992 og kom i gang året etter, forteller personaldirektør Helge Bjørneby ved Norske Skog, som er kontaktperson for systemet.
- Vi har fortrinnsvis sendt ut invitasjoner til 2. og 3.årsstudenter på Kjemi og Maskin, men også andre studenter søker. Av de 52 studentene som jobbet hos oss i fjor, kom 21 fra Kjemi, 16 fra Maskin, og 15 fra øvrige områder ved NTH.
Utvelgelsen av studentene foregår etter grundige avvveininger, og reglene for samarbeidet er klare: Hvis bedriften eller studenten ikke finner seg til rette med hverandre, velger man noe nytt neste år. Stabiliteten viser seg likevel å være god. Cirka 85 prosent av studentene som jobbet ved Norske Skog i l993, fortsatte sommeren l994.
- Vi kan selvfølgelig ikke tilby alle studentene studierelevant arbeid. For de fleste blir det vanlig fabrikkarbeid. Vi kan heller ikke ansette samtlige etter at de er ferdige ved NTH. Likevel har vi tro på at ordningen både kan være til hjelp for studentene og at den gir oss et godt grunnlag for å foreta ansettelser i de tilfellene det er behov, sier Bjørneby. Han understreker at oppfølging er viktig og at Norske Skog på sikt håper å markere seg og vise studentene at treforedling er en teknisk utfordrende og interessant bransje å jobbe i.
Undersøkelser Norske Skog har foretatt, viser at det vil være et jevnt behov for ny arbeidskraft fremover. I tillegg er bedriften behjelpelig med prosjekt- og hoved-oppgaver. Det vil også være muligheter for doktorgradsarbeid. I slike sammenhenger vil det være naturlig å prioritere personer man har lært å kjenne gjennom denne ordningen, fremhever Bjørneby.

ÅD


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no