Utsatt frist for PBL

Høringsfristen til POS-rapporten om ny studieform ved Fakultet for økonomi og arbeidslivsvitenskap er utsatt til etter 1. mars. Foreløpig er det bare studentene ved fakultetet som har tatt stilling til rapporten. På et allmøte gikk de inn for det mest radikale forslaget. Studentene har fem representanter i Fakultetsrådet. Hverken instituttene eller Fakultetsrådet har startet behandlingen ennå.
- Årsaken er at vi har hendene fulle med den nye studieplanen, som skal være ferdig innen 1. mars, sier fakultetsdirektør Helge Gravås.
Studieplanen settes opp etter retningslinjene fra Virksomhetskomiteen og krever full gjennomgåelse av hele studiet.


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no