Amerikaner blir Onsagerprofessor

Den amerikanske matematikk-professoren Frederic W.Gehring vil inneha årets Onsagerprofessorat ved NTH. Gehring er ansatt ved University of Michigan og kommer trolig til Norge i høst. Onsagerprofessoratet er et gjesteprofessorat som er opprettet til minne om Lars Onsager som ble tildelt Nobelprisen i kjemi i 1968. Onsager ble utdannet som siv.ing. ved NTH i 1925 og ble under høgskolens 50 års-jubileum utnevnt til æresdoktor. Onsagerprofessoratet er finansiert av Norsk Hydro.
I fjor gikk Onsagerprofessorat til Vladislav B.Lazarev fra Russland, som døde kort tid etter at han var kommet til Trondheim.


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no