Redaksjonell kullseilas

Sjøulkene på Tyholt strever hardt med å leve opp til sine seilende kolleger - også språklig. I julenummeret av studentavisa "Marina" leser vi en ramsalt leder under tittelen "Fristill NTH, nå!!". Forfatteren går her inn for å fristille NTH ved å bytte bort et av høgskolens fakulteter til UNIT:

"Lat dei ta med seg heile den forhatte, stinkande og syfilisbefengte gjengen på avdeling 9. Dette drittfakultetet som korkje utdannar skikkelege sivilingeniører eller økonomar, men ein dårleg mellomting som ikke høyrer heime nokon stad, aller minst på NTH. Få dei vekk!"........"Lat dei menga seg med sine eigne, anten det er på TØH, Dragvoll eller Lade. For Guds skuld: Få dei vekk frå Gløshaugen!"

Mange vil nok mene at "Marina"-redaktør Nils-Petter Time her har navigert aktenfor tvers og østenfor anstendigheten.

På sangens vinger

Også i en fredstemt adventstid hender det at pennen renner over med det hodet er fylt av. Særlig hvis det er snakk om julebordsunderholdning. Nedenstående sang ble fremført på NTH-administrasjonens julebord til melodi fra "Musevisa":
Det er'ke alltid enkelt
å være Storebror.
Nå ønsker UNIT alt vi har
foruten Theodor.
Og i den siste tida
er lillebror blitt frekk,
nå sitter han og gynger
på vår pengesekk.

Når Hernes "står på krava"
og Karsten settes inn,
da sier rektor Emil stilt
til styreflokken sin:
"Hvis ingen går til UNA
men passer seg for det
skal alle som er enige
ha julefred"

It's hard to be a NTH-mainn!
Lowell kan også avsløre et interessant og ytterst selvransakende innslag som ble fremført av IT-avdelingens blandakor på UNIT-administrasjonens julebord i Teknostallen. Melodi: "Pomp og prakt":

Vi vil be om forlatels
forhver og en her i dag.
Vi håper dere kan tilgi
på vår fest her i dag.
StigOle sier han angrer -
Appel er ikke best,
cc:Mail e´kke løsning
for alle på denne fest.
Tabber kan ikke glemmes
rompa svir aller mest.

Vi har gått i oss sjøl og
innsett våååre feil.
Man løser ikke problemer
med å innføre mail.
Målet er ikke teknikken -
det har vi oppfattet selv,
så vi får ty til mimikken
håper du tilgir i kveld.
mye vil det oss glede -
med applaus for vårt sprell.

Om arkitektenes operative tilstand

Den hardtslående bokanmelder Gunvald Opstad har tydeligvis falt litt utenfor nedslags-sfæren for historiens første årbok fra Fakultet for arkitektur, "Prosjektets sfære". I anmeldelsen i "Fædrelandsvennen" konkluderer Opstad slik: "Hvis arkitektene fra NTH tegner like jålete som de skriver, er det sannelig ikke rart det er mye stygt og vondt i verden". Han foreslår samtidig at Åse Kleveland (!) innfører noen norsktimer på arkitekt-studentenes timeplan.

- Tenk, så er du blitt arkitekt, Fredrik. Ja, da har du vel mye å gjøre?
- Ja, tante - og i disse dager er jeg opptatt av prosjektering, det vil si et arbeidsinstrument for styring og konfront mellom en diskursiv intensjon og konkrete problemstillinger knyttet til konstruksjon og realisering av arkitektur.


Fra forskningens verden:

Deprímerte mennesker søker sjelden trøst i alkohol, men alkoholikere er ofte deprimerte.
Konklusjon i undersøkelse utført av forskeren George E.Valiant fra Brigham and Women's Hospital i Boston, presentert på et møte i American Psychiatric Association.

Menn og kvinner har ulikt syn på verdien av tilfeldige seksuelle forbindelser.
Konklusjon i undersøkelse utført av forskeren Douglas T.Kenrick og kolleger ved Arizona State University, publisert i Journal of Personality and Social Psychology.

(Hentet fra The Journal of Irreproducible results)


Vi registrerer:

· At heller ikke KUFs departementale kontorer unngår smertefulle amputasjoner av utsatte poster på tampen av budsjettåret. Således mottok vi nylig en fax fra de innerste gemakker, undertegnet av Gudmund selv, som øverst var tydelig merket "Rent-a-fax from Scribona".

· At AVH-studentene akker og bærer seg over at det er umulig å bruke mobiltelefon innendørs på Dragvoll. Problemet skal blant annet gjelde auditorium X i østblokka på Dragvoll, ser vi av flere innlegg på Internet. Ja, hva har man å gjøre i et auditorium, hvis man ikke kan ringe til noen som snakker fornuft...

· At SINTEF Materialteknologi nå benytter et nytt PERKIN-ELMER 7 series DSC utstyr (Differential Scanning Calorimeter) for måling av oksydasjonsinduksjonstid (OIT) hos polyoefinrør, ifølge et tankevekkende nyhetsoppslag i bladet "Plast & gummi-industrien". Vi gjør oppmerksom på at artikkelen ikke er skrevet av info.avdelingens forfatter av dr.ing.-pressemeldinger.

· At "Vilje til forbedring" er tittelen på universitetets nye strategiplan. Alternativet "Vilje til forbrødring" ble nedstemt med stort flertall.

· At studenterluene er iferd med å få sin renessanse blant studenter og ansatte ved svenske Chalmers tekniska högskola. Kunne en blå NTH-mössa friste Trond Andresen?

Mössan.

Månedens sitat:

"Kanskje et samarbeide innenfor visse fagkombinasjoner mellom Høyskolen og den nye lærerhøyskoles humanistiske fag kunne imøtekomme mer av det mange ingeniører og arkitekter har ønsket: Å få studere "Human relations", få belyst de psykologiske og pedagogiske problemer som knytter seg til samarbeide og trivsel på arbeidsplass og i kontor".
Fra boka "NTH femti år", utgitt av Teknisk ukeblad i 1960.


NTH - WE LOVE TO HATE IT

Ahh, det var en en herlig sport i ungdommens vår å sparke brokk på disse pressentaristene fra NTH som sto og blæra seg på oslodialekt utafor Studentersamfundet og tok damene fra oss! Etterhvert som årene gikk har dessverre det fysiske motet svikta noe, men kjeften...

I vår serie "we love to hate it" er det som kjent om å gjøre å slenge så mye dritt om NTH og dem som jobber der som overhodet mulig. Mange kjente personer har gjestet denne spalten. Men vi som befinner oss i denne teknologiske ghettoen av en amfetaminfabrikk vil ikke rippe opp i fortida. I stedet ønsker vi enda en gammel gataramp velkommen i spaltene -nemlig den kjente pølsemaker Anton Jensen. I Dagens Næringsliv serverte han nylig følgende kraftsalve: "På NTH utdanner de professorer som utdanner nye professorer. I tillegg er miljøet så lukket at det er ingen som vet hva de holder på med der oppe. Jeg vet mer om asylet Reitgjerdet enn om SINTEF".

Velkommen i spaltene, Jensen, velkommen!


For nye lesere..

gjør vi oppmerksom på at denne spalten er innført til minne om den amerikanske amatørastronomen Percival Lowell. I 1894 bygget han sitt eget observatorium hvorfra han studerte planeten Mars. I kikkertene sine så Lowell både elver, åkrer og byer som ble nøye beskrevet i hans vitenskapelige artikler. Siden den gang har Lowell-effekten vært et begrep i enkelte kretser. I disse dager er forøvrig Mars spesielt godt synlig fra Norge på sør-himmelen.


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no