NTH og industrien i nærmere samarbeid om kompetanseutvikling

Av Greta Dalen NTH og representanter for industrien ønsker et tettere samarbeid om etterutdanning. For å diskutere NTHs rolle som etterutdanningsinstitusjon arrangeres det en "Søkekonferanse" 15. og 16. mars.

Målet med konferansen er blant annet å finne fram til former for kunnskaps- og kompetanseutvikling som best mulig kan styrke industriens konkurransekraft og styrke NTHs ledende rolle som undervisnings-og forskningsinstitusjon.
- Norges tekniske høgskole har i tjue år drevet med systematisk etterutdanning, i nært samarbeid med industrien. Med den økte betydningen etterutdanning får framover, blir det nødvendig å forsterke og utvikle samarbeidet, sier direktør Ulf Marsdal i Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTH.
I komiteen som forbereder konferansen sitter det representanter fra Statoil, Kværner og Norsk Hydro samt representanter for NTH. Konserndirektør Andreas Lønning i Kværner har i lang tid hatt et nært samarbeid med NTH om etterutdanning for sine ansatte:
- En er aldri utlært, utviklingen er nå så dynamisk at en stadig trenger oppdatering. Dette gjelder ikke minst for de teknologiske fagene.
- Vi ønsker en sterkere innflytelse fra industriens side i hvordan NTH på best mulig måte kan bidra til å heve kompetansen i norsk næringsliv. Begrepet livslang læring er i ferd med å få rotfeste, noe som innebærer en stor utfordring for NTH som kompetanseutviklings- og etterutdanningsressurs for industrien, sier avdelingsleder Marta Flateland ved Studieadministrasjonen, NTH.
Etterutdanningen ved NTH driver i dag med eksamensrettet etterutdanning (EEU-kurs) som i hovedsak går over to uker. Omlag 70-80 ulike kurs arrangeres hvert år. Oppslutningen om kursene fra næringslivet og det offentlige har steget kraftig de siste årene.
- Etterutdanningen har hele tida vært i utvikling. De siste årene har det i stadig større grad blitt utviklet "skreddersydde" etterutdanningskurs for å dekke spesifikke behov i enkeltbedrifter. Denne tendensen ser ut til å forsterke seg, sier Marsdal.
Vekselvirkningen mellom grunnutdanning, arbeidslivserfaring og etterutdanning er viktig, forteller Lønning, som tror at søkekonferansen vil avdekke nye muligheter for industrien med tanke på kompetanseutvikling.
- Effektiv ressursutnyttelse er viktig både for oss i næringslivet og NTH. Derfor er det nødvendig at vi i fellesskap diskuterer og kommer fram til hvordan vi på best mulig måte kan tilfredsstille de utfordringer vi står overfor når det gjelder etterutdanning i årene som kommer, sier Andreas Lønning.
- Konferansen, vil ha representanter både for store, mellomstore og små bedriftene, samt NTH, skal munne ut i oppgaver og tiltak som seinere skal følges opp og settes ut i livet. Vi har som formål å få svar på "Hvordan NTHs etterutdanning best mulig kan bidra til utvikling av norsk industri". I utgangspunktet er spørsmålet helt åpent, uten for sterke binding til dagens praksis, forteller Marta Flateland.


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no