Jubilanter:


FEBRUAR:
60 år:
Harald Arnljot Øye, 01.02., professor ved Institutt for uorganisk kjemi
Odd E. Gjørv, 05.02., professor ved Institutt for bygnings-materiallære
Synnøve Noodt, 09.02., konsulent ved Norges tekniske universitetsbibliotek
Fridtjov Irgens, 12.02., første-amanuensis ved Inst. for mekanikk-, termo- og fluid-dynamikk
Hans Lauritz Petersen, 20.02., overingeniør ved Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi

50 år:
Ingen


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no