Internasjonal komitè

Internasjonal komité som formelt ble opprettet av Høgskolestyret i mai 1994 hadde sitt første møte 9.januar. Komiteen skal være et rådgivende organ for rektor og høgskoledirektør i NTHs internasjonale virksomhet.

Komiteen består av (første rekke fra venstre): Stud.techn. Katrin Lervik, professor Tore Haavaldsen, komitéformann, Fakultet for bygningsingeniørfag og førsteam. Andrew Perkis, Fakultet for elektro- og datateknikk. Andre rekke fra venstre: Avdelingsleder Arne Asphjell, sekretær for komiteen, professor Odd A. Asbjørnsen, Fakultet for maskinteknikk og professor Anne-Grethe Hestnes, Fakultet for arkitektur.
Foto: Jens Søraa


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no