Samarbeid som før, sier Hernes

Utdanningssamarbeidet med EU ble kraftig utvidet fra 1.januar. Kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes understreker i en pressemelding at deltagelsen i EU's utdannings- og forskningsprogrammer skjer gjennom EØS-avtalen og altså ikke er betinget av EU-medlemskap.
Hernes poengterer også at Norge fortsatt skal delta for fullt i EU's rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no