FORNY i hundre

En opptelling ved årsskiftet viste at hele 116 ideer ble samlet inn i FORNY-programmet første driftsår. Programleder Nils-Otto Ørjasæter sier seg godt fornøyd med resultatet så langt.

FORNY setter nå igang en intern informasjonskampanje i Trondheims-miljøet for å skaffe seg enda flere ideer. Programmet skal presenteres gjennom en omfattende møteserie i SINTEF-avdelinger og UNIT-institutter.

RESULTATER

Ildsjelene i FORNY er ute etter teknologiske ideer eller oppfinnelser som kan ha et kommersielt potensiale. Statistikken fra fjoråret viser at 53 av de 116 innsamlede ideene nå blir støttet videre gjennom FORNY-prosjekter, 16 har ennå ikke passert den innledende "syretesten", mens 47 ideer av ulike grunner er blitt avvist.
FORNY-innsatsen har så langt, mer eller mindre direkte, ført til opprettelse av tre nye selskap. Det forhandles nå også om fem - syv konkrete lisensavtaler for nye produkter. I løpet av programmets vel halvt år lange levetid ble det utført 41 forundersøkelser for patent og 21 norske og syv internasjonale patentsøknader.
Universitetet, NTH og SINTEF deltar i utgangspunktet som likeverdige partnere i FORNY, men statistikken viser at de ansatte i sistnevnte forskningsstiftelse er den suverent største leverandøren av gode ideer. 72 av ideene som ble registrert i 1994 kom fra SINTEF-gruppen. 11 stammet fra NTH'ere, syv fra resten av UNIT og to fra andre universitetsmiljø. 24 ideer kom fra privatpersoner eller bedrifter.

Idètilfanget i FORNY kommer til nytte i undervisningen ved NTH. Gjennom faget "Bedriftsadministrasjon" på Fakultet for økonomi og arbeidslivsvitenskap blir studenter denne våren koblet inn i evalueringen av 14 FORNY-prosjekter.

SPØRREUNDERSØKELSE

Program-ledelsen har også satt igang en intern markedsundersøkelse i Trondheimsmiljøet, for blant annet å klarlegge de ansattes holdninger til nyskapning. Rådgiver Frode Iglebæk opplyser at omlag 200 personer på flere nivå i organisasjonene blir oppringt og utspurt i disse dager. En mer omfattende del to av denne undersøkelsen skal gjennomføres i slutten av februar. Da vil det trolig bli sendt ut et spørreskjema til omlag 1.000 personer.

JEK


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no