Datasamarbeid i stampe

Samarbeidsprosjektet mellom Universitetet i Trondheim og Studentsamskipnaden om å etablere høyhastighetsforbindelse mellom studentbyene og UNITs datanett står i stampe på grunn av økonomi.

Målet i første omgang er at alle studenthyblene på Moholt, Steinan og Berg skal få direkte tilgang til UNITs datanett gjennom høyhastighetslinjer. Prosjektet er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden og UNITs IT-avdeling. Samskipnaden ser tiltaket som et ledd i den generelle opprustningen av den elektroniske infrastrukturen på studentbyene, som har over 3.300 boliger.

MILLIONINVESTERING

- I løpet av de siste ti årene har Samskipnaden investert 16 millioner kroner i utbygging av telefonsentral, internt nett for telefon, data og kabel-TV i studentboligene, forteller IT-sjef Finn Erik Munkvold ved Studentsamskipnaden i Trondheim. Han framhever at en sammenkobling mellom lærestedet og studentboligen vil være en positiv påvirkning av studiesituasjonen. Studentboligen vil da kunne fungere som en fullverdig studiearbeidsplass. Det er nok bare å innse at dataskjermen kommer til å bli like viktig for framtidas studenter som blokk og blyant er i dag.

I DET BLÅ...

Til nå er en del av kablingsarbeidet ferdig utført, men fortsatt gjenstår sammenkobling mellom de forskjellige byggene og en del nettverkselektronikk. Televerkslinjer til UNIT er heller ikke etablert ennå, opplyser Roar Aspli, leder av nettseksjonen ved UNITs IT-avdeling.
Denne IT-satsingen har gjort studentbyene til viktige elementer i planene om "Trondheimsnettet" og vurderes som svært interessant av IT-avdelingen. En oppkobling av studentbyene vil gi store grupper av studenter tilgang til informasjonsressursene ved universitetet ved hjelp av relativt små investeringer. Akkurat nå er problemet restfinansieringen, og den videre framdriften er derfor vanskelig å tidfeste.


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no