Stadig nye anvendelser av den elektroniske motorveien

Arkitektstudenter fra tre kontinent skal samarbeide

Morgendagens arkitekter har store utfordringer i vente. Blant annet vil samarbeid om store internasjonale prosjekter på tvers av landegrensene bli mer og mer vanlig. Førsteamanuensis Houchang Fathi ved Inst. for byggekunst tar konsekvensene av dette og planlegger nå et samarbeidsprosjekt mellom arkitektstudenter i Norge, USA og Afrika.


Samarbeidet skal skje ved hjelp av moderne datateknologi og informasjonsutveksling via Internet, og er allerede under utprøving mellom arkitektstudenter fra NTH og en klasse ved University of Minnesota i Minneapolis. Fra hver sin side av Atlanteren har studentene gjennomført et felles designkurs på dataskjerm. De har tegnet bygninger, laget skisser, skrevet spesifikasjoner og håndtegnet illustrasjoner på skjermen og sendt arbeidene til hverandre med E-mail over datanettet. Kommunikasjonen pågår fortsatt. Instituttet på NTH kan når som helst søke opp kollegene i Minneapolis på datanettet, og vice versa.
- Det var enklere enn jeg trodde, det er bare å fastslå at morgendagen allerede er her, sier Houchang Fathi.

ET YRKE I FORANDRING

Nærkontakten med det amerikanske universitetet begynte med at arkitektprofessor Lee Anderson ble tilsatt som professor II ved Institutt for byggekunst på NTH. Kontakten ble ytterligere styrket da Fathi tilbrakte et friår i Minneapolis i fjor. Anderson og Fathi hadde mange og lange diskusjoner om utviklingen av arkitektstudiet. Arkitektyrket er i forandring. Tidligere hadde arkitekten hånd om hele byggeprosjektet fra begynnelse til slutt. Nå er det vanlig at arbeidet deles i tre, der ansvaret fordeles på forprosjekt, hovedprosjekt og gjennomføring. Dette krever andre arbeidsmetoder enn de tradisjonelle.
Internasjonalt samarbeid på tvers av landegrensene blir også mer og mer vanlig. Fathi har selv erfaring fra det, da han sammen med flere Trondheimsfirmaer vant konkurransen om prosjekteringen av et havbrukslaboratorium i Oman i begynnelsen av 80-årene. Arbeidet ble ledet fra Trondheim, mens et firma i Delhi ble engasjert til å bearbeide dokumenter og gjøre ferdig beskrivelsene. I tillegg var det nødvendig å ha en samarbeidspartner i Oman som tok ansvaret for byggeledelsen.
Den gang måtte kommunikasjonen foregå gjennom postsendinger og fax. Fullt gjennomførbart, men tungvint sammenlignet med i dag, når absolutt alle ledd i arbeidsoperasjonen kan gjøres på skjerm og sendes over datanett verden over.

Førsteamanuensis Houchang Fathi ved Inst. for byggekunst planlegger et samarbeidsprosjekt mellom arkitektstudenter ved NTH i USA og Afrika.
Foto: Synnøve Ressem

FLERKULTURELT SAMARBEID

Lee og Fathi diskuterte var opptatt av å finne nye undervisningsmetoder for den nye generasjonen av arkitekter. Løsningen ble studentsamarbeid over datanett. De satte igang et prøveprosjekt, som ga svært lovende resultater. Neste skritt er å inkludere et land fra den tredje verden, som mest sannsynlig vil bli afrikansk.
- Studentene skal få oppgaver som er mest mulig virkelighetstro, forteller Fathi.
- Vi tenker oss at de skal få et felles forprosjekt. Når det er ferdig, bytter de prosjekter og går igang med neste trinn, som er hovedprosjektet. Så bytter de igjen og går over i siste fase.
Ved å jobbe på hverandres prosjekter får studentene en unik trening i internasjonalt og flerkulturelt samarbeid, og gjennomføringen er både enkel og lite kostnadskrevende. Det er bare å sette igang. Riktignok møter vi en del praktiske problemer, som f. eks. tidsforskjeller, at universitetene har forskjellig semesterinndelinger etc. Men så langt ser vi ikke for oss større vanskeligheter enn at de skal være mulig å løse. Neste ledd i planen vår er mer usikker. Vi regner med at studentene blir godt kjente med hverandre gjennom datakommunikasjon, men vi ser det som en stor fordel om de også kan få anledning til å møte hverandre fysisk og bli personlig kjente. Da vil de kunne opprette verdifulle nettverk som de får nytte av i framtidig yrkesliv. En ypperlig anledning til å få istand et slikt møte er å gjennomføre en felles sensur. Men dette vil bli dyrt, så vi må se på finansieringsmulighetene og er forberedt på å måtte søke midler eksternt.


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no