Rogalendinger vil utstede dr.grader

Høgskolen i Stavanger (HiS) har satt seg som klart mål å få lov til å tildele doktorgrader, fremgår det av et intervju som lederen av Forskerakademiet i Stavanger, Svein Skjæveland, har gitt til Stavanger aftenblad. Retten til å utstede doktorgrader vil være et skritt på veien mot status som vitenskapelig høgskole og kanskje eget universitet i Stavanger på enda lengre sikt.
I dag er det bare NTH som har myndighet til å tildele teknologiske doktorgrader i Norge. Rogalandingene har bygget opp en alternativ vei frem mot disputasen gjennom et tett samarbeid med Forskerskolen i Ålborg. Denne kontakten skal styrkes ytterligere fremover.


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no