Kursdagene 95':

Størst interesse for "Digitale telenett"

Interessen for vår nye digitale hverdag er åpenbart på topp blant teknologene. Kurset om "Den elektroniske motorveien" samlet suverent flest deltagere under årets Kursdager. Nærmere 200 personer fulgte dette ene kurset.

De 37' Kursdagene er vel i havn. Årets desidert største eksternt rettede arrangement ved NTH samlet denne gang 1360 deltagere og foredragsholdere.

FLERE DELTAGERE

Det tallet sier arrangørene, NIF og NTH, seg godt fornøyd med. Det var flere deltagere på årets "dager" enn i fjor, til tross for at det stod færre kurs på kjøreplanen. I fjor ble det holdt 14 kurs som involverte tilsammen 1235 personer, mens det i år ble gjennomført 13 kurs. Oppslutningen om Kursdagene er ennå ikke kommet opp på samme nivå som i toppårene på midten og slutten av 80-tallet, men interessen er igjen klart stigende etter en liten down-periode i begynnelsen av 90-tallet. Som vanlig var NTH'ere også i år tungt representert i ledelsen av kursene. Statistikk fra NIF viser at 32 prosent av møtelederne og 14 prosent av foreleserne kom fra høgskolen.
Publikumsfavoritten på årets Kursdags-meny var som nevnt "Digitale telenett - realisering av den elektroniske motorvei". På andreplass kom "Effektiv betjening av kraftmarkedets kunder" med omlag 160 deltagere, fulgt av "Vann og frostsikring av trafikktunneler" med 130 deltagere. Dårligst oppslutning hadde "Praktisk bruk av dataverktøy i geofag" med 40 deltagere, men arrangørene visste da også at dette emnet først og fremst ville trekke til seg spesielt interesserte. To av årets annonserte kurs ble avlyst i siste liten på grunn av få påmeldte. Det var "Markedsorientert produktutvikling" og "Rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg".

OPSETH OG RENSVIK

Blant de mest fremstående foredragsholderne under årets kursdager var samferdselsminister Kjell Opseth og SFT-direktør Harald Rensvik, som begge holdt sine innlegg mandag 9.januar. De utenomfaglige aktivitetene under Kursdagene foregikk på tradisjonelt vis, med middag og underholdning i Samfundet som høydepunktet. Åpningsdagen holdt rektor Emil Spjøtvoll her en tale hvor han blant annet oppfordret deltagerne på Kursdagene om å kontakte sine lokale stortingspolitikere for å orientere om NTHs situasjon, før den nye universitetsloven skal opp til behandling i vår.

JEK


Fornøyd med Kursdagene?

Steinar Haraldsen, senior maskinsjef, Bastøfergen i Horten:

- Det er første gang jeg deltar på Kursdagene. Selv er jeg veldig fornøyd med utbyttet fra kurset om "Moderne vedlikehold" og da spesielt med et foredrag om fremtidens EDB-baserte vedlikeholdssystemer. Godt mulig at jeg melder meg på også neste år.

Turi Østerlie, DK-leder i NIF:

- Jeg er godt fornøyd med årets arrangement. Det har blitt gjennomført nesten uten problemer. De eneste klagene vi arrangører har fått gjaldt dårlig luft og harde seter(!) i noen av auditoriene. Ventileringen var enkel å ordne, takket være god hjelp fra vaktmestre. Uten innsatsen og velviljen til NTH'erne som jobber i kulissene under disse dagene, ville det ikke vært mulig å få til et så smidig arrangement.

Øyvind Andersen, siv.ing. i Bonde & Co a/s i Oslo:

- "Prosjektering av stålkonstruksjoner etter europeisk standard" var et bra og nyttig kurs. Jeg kom hit først og fremst for å få en faglig oppdatering, men selvfølgelig er det også moro å se igjen Samfundet. Jeg gikk ut som bygningsingeniør fra NTH i 1985. Dette er andre gang jeg deltar på Kursdagene siden den gang.

Katrine Moe, siv.ing. ved Aker Stord

- Kurset om prosjektering av stålkonstruksjoner har vært bra og passe intensivt. Det er bare to år siden jeg gikk ut fra høgskolen og dette er første gang jeg deltar på Kursdagene.


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no