Bedrifts-idretten:

10. Håndball

Internserie


Oppmann: 	Håvard Karoliussen
Telefon: 	94042
Kamper: 	Onsdager mellom 16.00 og 18.00
        i Idrettsbygget.

Lagene i internserien er nå midt i serien, og på topp ligger IKU. Men mange kamper gjenstår. Først spilles vanlig grunnserie, etterpå kommer sluttspillet med fire lag i hver gruppe. Tilsammen deltar åtte lag i internserien som omfatter lag både fra NTH- og SINTEF.
- I utgangspunktet er lagene sterkt mannsdominerte, selv om det deltar tre - fire damer, forteller Håvard Karoliussen.

Avdelingsingenjørene ordner opp! Den hardtskytende avd.ing. Terje Buseth fra IT-avdelingen fyrer løs, mens lagkompis avd.ing. Jan Grønbech fra Fysikk og matematikk (t.h.) følger spent med. Bildet er tatt under Klæbucupen i midten av januar.
Foto:Jens Søraa
- Vi starter første uka i september, og driver på til i begynnelsen av mai med tre kamper hver onsdag. Poenget er at flest mulig skal få spille, ikke nødvendigvis det å vinne. Det teller mere i eksternserien, presiserer han.

Eksternserie


Oppmann: 	Arild Lundberg
Telefon: 	93830
Treninger: 	I Idrettsbygget lørdager
		kl. 15.00-17.00. Treningen
        fordeles mellom lagene.

I eksternserien stiller bedriftene i Trondheim lag. Serien består av syv divisjoner for damer, i alt ca. 90 lag. På herresiden er det fem divisjoner med to avdelinger i hver divisjon, unntatt 1.div. I alt er det ca. hundre herrelag med i eksternserien.
De fleste NTH-lagene er identiske med lagene som spiller internt, men enkelte har andre navn. Oppmann Arild Lundberg spiller på "Fysikk" internt, mens laget kaller seg "Elektro" i eksternserien. "Byggeball" i internserien heter "Skips" i eksternserien.
- Navnebyttene kommer av at endel eksterne navn stammer fra tiden da lagene ble opprettet, mens dagens spillere kommer fra andre arbeidsmiljø, sier Lundberg.
Tilsammen er det tre herrelag, to damelag, ett oldboys-lag og ett oldgirls-lag i eksternserien.
- Oldboys-lagene har ingen divisjonsinndeling. To av herrelagene og ett av damelagene ligger i 2.divisjon. Elektros herrer rykket dessverre ned fra 1.divisjon for et par år siden. Så har vi ett herrelag i 3.divisjon og et damelag i 5. divisjon.
Generelt sett har oppslutningen om bedriftshåndballen gått tilbake de siste årene i Trondheim, spesielt på herresiden. På NTH har man hatt det samme antall lag de siste fem årene.
- Egentlig har vi jo hatt en økning ettersom oldboys-lagene er relativt nystartet og Ladies II startet for tre - fire år siden, men rekrutteringen er likevel dårlig, mener Lundberg, som gjerne ønsker nye spillere velkommen.
Et spesielt tiltak er "Ladies nyttårsturnering" som i år ble arrangert for 18' gang like etter nyttår. Arrangementet har hele tiden vært en ren dameturnering. Dugnadsinnsatsen som må til, er betydelig og alle gruppene i NTH-BIL deltar i gjennomføringen av turneringen, som gir et kjærkomment bidrag til en slunken kasse.

Vi presenterer to av internlagene:

Ladies II


Oppmann: 	Gunn Tørhaug
Telefon: 	93238
Trening: 	Tirsdager 19.15 - 20.00
		i Idrettsbygget.

"Ladies II" har holdt på i tre - fire år, og består for øyeblikket av 11-12 stykker og noen innbyttere.
- Tidligere hadde vi litt for lite folk. Nå er vi to lag og har spillt oss opp fra 7.ende til 5. divisjon, forteller Gunn Tørhaug stolt.
Damene kommer fra hele NTH, men miljøet på TAPIR dominerer.
- De fleste av oss er i 20-årene, aldersmessig noe yngre enn damene i "Ladies I". Det kommer av at vi startet opp som en gjeng med ungjenter og har holdt sammen etter det, forteller Tørhaug. Hun innrømmer at det sosiale teller mest under kampene, men at "vi prøver å gjøre kampene litt mer seriøse".

Elektro


   
Oppmann: 	Jan Grønbech
Telefon: 	93480
Trening: 	Internlagene har trening 2 timer
        på onsdager
		Eksternlagene trener mellom
        15.00 og 17.00 på lørdager.
		F.t. er et bare elektrokjemi og
        elektro som benytter tiden.

Navnet "Elektro" er ifølge oppmann Grønbech ganske misvisende idet det ikke er en eneste spiller med fra elektro- og data. Tvertimot finnes det spillere her fra både Museet, MR-senteret, Fysikk og Havlaboratoriet. Navnet skriver seg fra 1968 da laget ble startet opp med Tore Håv som formann. Etter noen år overtok nåværende oppmann som har en fartstid på over 20 år som leder.
- Jeg kunne nok tenkt meg at noen andre overtok, men for tiden har vi så mange nye folk med på laget at jeg ikke synes jeg kan trekke meg. Så lenge bare en eller to spillere kommer og går, flyter vi på gamle rutiner, men med større utskiftninger må vi øve inn felles grunnmønstre så det blir systematikk i angrepsspillet vårt, sier Grønbech.
Innsats og kampvilje er med andre ord stor?
- Ja, vi liker å streve litt under kampene. Likevel har det jo gått litt tilbake med oss. I flere år lå vi i 1.divisjon i eksternserien, nå spiller vi i 2.divisjon, avdeling B. Men så har vi jo også blitt eldre med tiden. Med en gjennomsnittsalder på 45 år, er det flere av oss som spiller på oldboys i tillegg!


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no