Hedersplassen

Pris for ultralydforskning

Stiftelsen Forskningspris i medisinsk teknologi i Trondheim har foretatt sin aller første prisutdeling. Æren falt på Hans Torp (43), forskningsleder ved Inst. for fysiologi og biomedisinsk teknikk. Prisen er på 30.000 kroner og ble overrakt under et seminar i medisinsk teknologi på Hotell Prinsen forrige torsdag. Torp fikk prisen for arbeidet han har utført med å utvikle nye ultralydteknikker i medisinsk teknologi.


Hans Torp ble utdannet cand.real. ved Lærerhøgskolen i Trondheim i 1976 og dr.techn. ved Inst. for fysiologi og biomedisinsk teknikk i 1992.
FOTO: SYNNØVE RESSEM

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:29:20 1996-05-02