Ny instituttstruktur

Kollegiet har vedtatt følgende endringer i universitetets instituttstruktur (fakultetsnavnene er brukt med forbehold av departementets godkjennelse): De to nye realfagfakultetene får følgende instituttstruktur:

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:10:31 1996-05-02