Instituttsammenslåing

Kollegiet har bestemt at Inst. for økonomi og Inst. for organisasjon og arbeidslivsfag ved det nåværende Fak. for økonomi og arbeidslivsvitenskap skal slås sammen til ett institutt. Det foreløpige navnet er Inst. for industriell økonomi og organsisasjon. Instituttet er lagt til det fusjonerte Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:12:27 1996-05-02