Gode eksamensresultater

For å ta vare på en tradisjon fra NTH, har Kollegiet besluttet å opprettholde ordningen med å markere særdeles gode eksamensresultater for sivilingeniører og sivilarkitekter ved at innberetning etter 1. januar 1996 skal gis til Kollegiet. Innberetning gis etter samme kriterier som tidligere og som angitt i reglementet for sivilarkitekt- og sivilingeniøreksamen ved NTH.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:31:18 1996-05-02