Det nye kollegiet

Det nye kollegiet har følgende sammensetning.

Vi gjør oppmerksom på at tallene i klamme er antall førstestemmer og at de er foreløpige. De offisielle tallene foreligger først når valgprotokollen godkjennes av Valgstyret.

Vitenskapelige ansatte:

Vararepresentanter: Teknisk- administrativt ansatte: Vararepresentanter: Studenter: Vararepresentanter: I tillegg skal Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet peke ut to eksterne medlemmer til Kollegiet, etter forslag fra Kollegierådet og Sør-Trøndelag fylkesting.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:12:04:43 1996-05-03