Bedre vilkår under SV-fakultetet

Sosialantropologisk institutt har større sans for administrasjonsfilosofien på SV-fakultetet, forteller instituttstyrer Stein E. Johansen. Instituttet har på eget initiativ søkt seg over til SV.


Inst.styrer Stein E. Johansen ved Sosialantropologisk institutt.
FOTO: SYNNØVE RESSEM

Fra høsten av vil Sosialantropologisk institutt sortere under SV-fakultetet, men være lokalisert på samme sted som tidligere.

- På andre universitet i Norge er sosialantropologi knyttet til SV-fakultetene. Ser man også på vårt institutts faglige utvikling, er det naturlig at instituttet finner sin plass innenfor SV-folden.

- I tillegg til faglige grunner har instituttet større sans for administrasjonsfilosofien på SV-fakultetet, hvor makt, penger, frihet og ansvar i større grad delegeres ned til instituttnivå, forklarer instituttstyrer Johansen.

Grunnen til at antropologi i sin tid ble lagt til HF, henger sammen med at fagprofilen, med professor Brøgger som eneste faste ansatte, var mer orientert i humanistisk retning.

Du har tidligere uttalt i et intervju med studentavisa Under Dusken at Universitetet er den desidert mest surrealistiske organisasjonen du har vært innom. Er administrasjonsfilosofien til SV mindre surrealistisk enn systemet på HF-fakultetet?

- Det ser slik ut. Vi har blant annet inntrykk av at det legges større vekt på fleksibilitet, planlegging, tempo og fornyelse på SV-fakultetet. Johansen berømmer fakultetsdirektør Per Kjøl (SV) sin måte å tenke makt på. - Et av Kjøls styringsprinsipper er at fornuftig forvaltning av makt innebærer utstrakt delegering av makt.

Kan du gi et eksempel på forskjellen du mener ligger mellom HF- og SV sin måte å "styre butikken" på ?

- Mye kunne vært nevnt, men for å ta et dagsaktuelt eksempel: Jeg tror ikke du finner noen vitenskapelig ansatt på SV-fakultetet som har vært tilsatt på heltid i to år uten at fakultetet har maktet å skaffe ham datamaskin!

Johansen er også misfornøyd med de økonomiske bevilgningene de har fått fra HF-fakultetet. - Det er et skrikende misforhold mellom de økonomiske ressurser HF-fakultetet har blitt belønnet med for de vekttall sosialantropologi har produsert, og hva som har tilflytt instituttet, sier Johansen.

Under SV-fakultetet tror han at instituttet vil få det økonomisk bedre. - Vi har fått klare signaler om at vi på litt sikt vil behandles økonomisk på lik linje med andre institutter på SV-fakultetet. En økonomisk bedret situasjon vil innebære at det vil åpne seg nye faglige muligheter. Hvilke muligheter vil ikke Johansen gå nærmere inn på, da dette ikke er gjennomdiskutert internt på instituttet.

- Generelt ser jeg svært positivt på overflyttingen, selv om det finnes slanger i de fleste paradis.

Fakultetsdirektør Ivar Østerli beklager at instituttstyrer Johansen ikke er fornøyd med måten instituttet har blitt behandlet på. Han understreker imidlertid at det fra fakultetets side er nedlagt et stort arbeid for å bistå instituttet på en positiv måte.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:15:56:46 1996-05-02