Arkeologene supplerer verktøykassen

I sommer vil arkeologene ved Norsk institutt for kulturforskning, NIKU, ta i bruk digitalteknikk i utgravningsarbeidet av Vestfrontplassen ved Nidarosdomen.


Graveskjeer og små koster suppleres med unik digitalteknikk. Teknikken tas i bruk ved ved utgravningene på Vestfrontplassen i sommer, forteller prosjektleder Reed.
FOTO: NINA E. TVETER

- I år tar vi i bruk elektroniske oppmålingsinstrumenter når vi registrerer gjenstander og skjelletter vi graver fram, forteller prosjektleder Ian Reed ved NIKU.

- Måledataene kobler vi deretter med digitale kartverk. Dette er ikke gjort i et slikt omfang i Norge tidligere.

Uante muligheter

- Det ligger store fordeler i denne teknikken, sier Reed. Først og fremst sparer den oss for enormt masse arbeid.

Tidligere tegnet vi hvert enkelt funn. Funnene ble deretter plottet inn på kart over utgravningsområdet. Nå måler vi elektronisk en del punkter på funnene og tar vertikal-foto av objektene som senere scannes inn på data. Informasjonen koblet med digitale kart, gir oss en rask oversikt over hva vi måtte trenge av arkeologiske data, forklarer Reed.

Søkekriterier

Teknikken sparer også arkeologene for mye arbeid i planleggingsfasen av utgravninger da all informasjon de trenger kan hentes direkte ut fra databasen oppkoblet med digitale kartverk.

- Inntil i dag har vi måttet innhente en rekke rapporter fra arkiver og sammenstilt mange kart for å få til en visualisering av et utgravningsområde. Med den nye teknikken kan vi, når vi har utviklet den litt videre, legge inn bestemte søkekriterier og få ut nøyaktig de opplysningene vi er interessert i fra et definert område. Nyttige søkekriterier vil være for eksempel type fornminner eller tidsperioder.

Det digitale verkstøyet har også flere fordeler. - Ved hjelp av denne datateknikken vil det være enklere for oss å forhåndsberegne kostnadene av utgravinger. Teknikken vil også forenkle tolkningsprosessene av de funn vi gjør, forklarer Reed, som forteller at de i startfasen ikke var klar over alle mulighetene teknikken gir. Hensikten var opprinnelig å spare tid på skjellettutgravningene i sommer.

Den nye teknikken har også en mer allmenn fordel; den gjør arkeologiske data lettere tilgjengelig for alle interesserte.

Programmet som sørger for å koble databasen med det digitale kartverkssystemet heter "WinMap SQL" og er produsert i Norge.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:22:41 1996-05-02