Sivilingeniør = Master of Science?

- Kan jeg bruke tittelen Master of Science på engelsk? Dette spørsmålet får vi stadig fra sivilingeniører utdannet i Trondheim. Og svaret vi gir er at det er i orden. En norsk sivilingeniør er i internasjonal språkbruk det samme som en master. Sier vi.

Men en ting er hva vi selvbestaltet setter som nivå på vår egen utdanning, en annen ting er hva andre læresteder eller utenlandske arbeidsgivere måtte mene om en norsk sivilingeniørutdanning sammenlignet med f.eks en amerikansk Master of Science grad.

Grunnproblemet med ekvivalering av utdanninger er at de i utgangspunktet er forskjellige, vokst ut av ulike kulturer. Engelskspråklige land har et togradssystem i ingeniørutdanningen, Bachelor og Master; det øvrige Europa baserer seg stort sett på en grad (diplomingeniør). Derfor får ekvivalering av ingeniørgrader karakter av en sammenligning av epler og pærer.

Uansett fra hvilken kant man ser det, må det være riktig å si at en norsk sivilingeniørgrad er nærmere en Master enn en Bachelor-grad. I det amerikanske systemet krever en B.Sc-grad fire år med universitetsutdanning etter high-school, mens en master krever to år utover dette igjen.

Men den første del av et amerikansk B.Sc-studium i ingeniørfag inneholder mye mer lette fag enn første år ved NTNU. En del av førsteårsfagene har mer til felles med fag fra vår videregående skole. Derfor kan vi med en viss rett si at vårt studium starter på nivå med deres andre år.

Selv om vi gjør dette kunstgrepet, mangler det fortsatt et halvt år på at vårt studium blir like langt som et amerikansk master-studium. Når vi allerede har oppgradert starten, blir det litt for drøyt å påstå at vårt studium er mer intensivt slik at 4.5 år her vil tilsvare 5 år ved et amerikansk universitet. Men det er i realiteten det vi gjør når vi sier at Siv.ing = M.Sc.

Det gjør ikke saken bedre at vi i vår egen ekvivalering av grader sier at en USA-utdannet student med B.Sc-grad og et halvt års studium i tillegg til dette på master-nivå, får lov til å bruke tittelen sivilingeniør i Norge. En sivilingeniør som vi sier er likeverdig med en master.

En B.Sc kandidat med et halvt års tilleggsutdanning kan altså dra tilbake til USA med en tittel han har vært i Norge og vekslet inn i en Master-tittel. Vi tviler på at en amerikansk arbeidsgiver vil akseptere en slik tittel-jonglering.

Spørsmålet er ikke enkelt, men det ville bli vesentlig enklere om vi fikk utvide ingeniørstudiet til fem år og samtidig forlange at de som var utdannet i England eller USA måtte ha Master-grad for å få lov til å kalle seg sivilingeniør i Norge.

Arne Asphjell, Internasjonal seksjon FUF

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:42:02 1996-03-21