Fakta

Over 100 flyktninger skal kurses

Norge har de siste årene deltatt aktivt i fredsprosesser i Midtøsten og på Balkan, og som et ledd i dette økt sin innsats i humanitær nødhjelp og bistand til gjenoppbygging i krigsrammede områder. NTNU har fått midler fra Kommunal- og arbeidsdepartementet for å utvikle et etterutdanningskurs for bosniske flyktninger i Norge. Hvis midlene fra myndighetene bevilges, starter til høsten det første kurset som skal gi 15 bosniske flyktninger praktisk opplæring samt innføring i politiske emner som konfliktløsning. Varigheten av kurset vil være 11 uker, og 8 kurs er planlagt avholdt over en periode på 3 år. Arkitektene Finn Hakonsen ved Institutt for bygningsteknologi og Hans Skotte ved Institutt for by- og regionplanlegging er de lokale drivkreftene bak kursopplegget, som skjer i nært samarbeid med "Post-war Reconstruction and Development Unit" ved universitetet i York, England.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:20:59:53 1996-06-25