Forslag til tiltak for å få flere kvinner inn i IT-industrien:

40 % avskrivning av studielån til kvinnelige IT-studenter

Som en konsekvens av at så få kvinner velger høyere IT-utdannelse, foreslår nå Teknologibedriftenes Landsforening en belønning til kvinner som fullfører hovedfagsstudier hvor kvinneandelen er under 10 %.

Foreningen mener en avskrivning på 40 % av det totale studielånet er nødvendig for å få flere kvinner inn i IT-industrien. Dette skriver nettverksavisa Origo Spinn i artikkelen "Hvor blir det av damene?".

Teknologibedriftenes Landsforening mener ansvaret for å øke andelen av kvinner i blant annet ledende stillinger må deles mellom det offentlige og industrien selv.

Avskrivningen er foreslått i hørings-uttalelsen til Bit-for Bit-meldingen.

Utspillet er blant annet inspirert av at kvinneandelen ved Institutt for informatikk i Oslo brått har sunket fra 20 % til 8,5 % de siste to år.

Kristin Braa, førsteamanuensis ved Institutt for informatikk i Oslo tror at jentene blir skremt bort av medienes voldsomme fokus på Internett. Internett presenteres i reklamesammenheng som veldig tøff og trendy, ved å beherske det nye Internettmediet kan man få et maktmessig overtak.

- Nytteaspektet har vært veldig lite fremme, og det er nettopp nytteverdien av Internett som tiltrekker jentene.

Det har i lengre tid vært ytret bekymring over at så få kvinner engasjerer seg i informasjonsteknologi, og for tiden arrangeres en egen konferanse om dette i Santa Clara i California. Konferansen vil diskutere hvordan man kan få flere kvinner til å velge IT som en karrieremulighet, og hvorfor kvinner holder seg unna teknologi.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:20:02:31 1996-06-25