Gløshaugen forvandles til byggeplass

Én lastebil vil passere per fjerde minutt når utgravingen av Realfagbyggetomta begynner.

I løpet av sommeren blir store deler av Gløshaugen forvandlet til en gedigen byggeplass, med omfattende konsekvenser for ansatte, studenter og tilstøtende boligområder i minst fire år framover.

1. juli starter det forberedende tomtearbeidet til Realfagbygget, med omlegging av ledninger til høyspent-, tele-, data, vann & avløp, samt ny fjernvarme. Brukerkoordinator Kjell Kvam ved ProsjektStyring A/S forteller at den kompliserte jobben skal være ferdig innen 1. oktober.

Det forberedende arbeidet inkluderer også oppsetting av anleggsrigger og tilrettelegging for anleggstrafikk. Kvam opplyser i den forbindelse at Hans Osnes veg vil være stengt for anleggstrafikk under første byggetrinn.

Kjemibiblioteket rives

1. juli starter også påbygging av nordre lavblokk, som skal være ferdig i løpet av januar 1997. Påbygget skal huse undervisningsrom, auditorier og studentarbeidsplasser til byggstudenter, som må frigi plass de i dag disponerer til et midlertidig kjemibibliotek. Rivingen av Vrimlehallen, som bl.a. inneholder kjemibiblioteket, starter etter den oppsatte timeplanen 1. januar. Dermed må kjemistudentene belage seg på å være uten bibliotek noen uker.

Rehabilitering av Kjelhuset

Oppsettingen av nybygg til Inst. for produktdesign er i full gang og skal være ferdig 31. august. Innen utgangen av juni strater rehabiliteringen av Kjelhuset til undervisningsarealer. Undervisningsrommene skal erstatte KS1 og KS2, som vil bli direkte berørt av utbyggingen av Realfagbygget med virkning fra januar 1997. I løpet av høsten vil også byggingen av Papirindustriens forskningsinstitutt begynne.

Høgskoleringen stenges

Utgravingen av Realfagbygget starter 1. oktober. Ufattelige 88.000 kubikkmeter gravemasse skal bort for å gi plass til det ni etasjer høye bygget. Mens dette pågår vil én lastebil passere per fjerde minutt til og fra anleggsplassen. Dette medfører at Høgskoleringen blir stengt ca ett års tid, til grunnmursarbeidet er ferdig.

Trafikksikkerhet

Anleggsvirksomheten vil uunngåelig medføre ubeskrivelig støy, forstyrrelser og annen slitasje, både for dem som skal ha sin daglige arbeidsplass i nærheten og beboerne i de tilstøtende områdene. Innen utgangen av juni skal Statsbygg være ferdig med å utrede av tiltak som skal redusere belastningen for beboerne i Lerkendalsområdet. Tiltakene skal spesielt ivareta trafikksikkerheten for gående og syklende.

Informasjon

- Under hele anleggsperioden er det viktig at vi når ut med informasjon om det som skal skje, slik at de impliserte har mulighet til å forberede seg på problemer som vil oppstå, sier teknisk direktør Kjell Næsje. Han opplyser at teknisk avdeling vurderer flere muligheter for å få dekket informasjonsbehovet. I tillegg til å bruke internavisa og andre etablerte kanaler, er det aktuelt å opprette en egen web-side for byggeprosjektet.

SR

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:02:11:45 1996-06-27