Gløshaugen blir byggeplass


Tre byggeprosjekter på til sammen 62.500 kvadratmeter igangsettes på Gløshaugen i sommer.

I tillegg kommer nybygget til Inst. for produktdesign, som er under arbeid, på 2.500 kvadratmeter, samt Papirindustriens Forskningsinstitutt. Til sammenligning er innvendig gulvareal i Nidarosdomen ca 2.300 kvadratmeter. 1. juli starter grunnarbeidet med det som skal bli Trondheims største byggverk, Realfagbygget.

FLYFOTO: BÅRD F. GIMNES/NTNU-INFO (kommer)

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:02:08:05 1996-06-27