Dette er utbyggingsprosjektene

REALFAGBYGGET - 57.000 M2:

Byggestart: 1. juli 1966, med omlegging av ledninger i grunnen
Gravestart: 1. oktober 1996
Ferdigstillelse: 1. september 1999
Innflytting: Desember 1999
Byggeledelse: ProsjektStyring A/S

Eksisterende kjemibibliotek rives ca. 1. januar 1997. NYB

YGG INST. FOR PRODUKTDESIGN - 2.500 M2:

Byggestart: April 1996
Ferdigstillelse: 31. august 1996
Byggeledelse: ProsjektStyring A/S

Inst. for produktdesign flytter ut av Kjelhuset.

REHABILITERING AV KJELHUSET TIL UNDERVISNINGSAREALER - CA 4.000 M2:

Planlagt byggestart: Ultimo juni 1996
Ferdigstillelse: Mars 1997
Byggeledelse: ProsjektStyring A/S

Prosjektet forutsetter positiv behandling i revidert nasjonalbudsjett 21. juni i Stortinget. Undervisningsarealene skal erstatte eksisterende KS1 og KS2, som vil bli direkte berørt av utbyggingen av Realfagbygget med virkning fra januar 1997.

PÅBYGG NORDRE LAVBLOKK - CA 1.500 M2:

Planlagt byggestart: 1. juli 1996
Ferdigstillelse: januar 1997
Byggeledelse: Arne Fuglaas, NTNUs driftavdeling

Arealene skal benyttes til byggstudentene, som frigir plass til midlertidig kjemibibliotek.

Informasjonsansvarlig:

Overingeniør Brian Wall er informasjonsansvarlig fra brukerstyret for Realfagbygget. Teknisk direktør Kjell Næsje er ny formann i brukerstyret etter Tore Syversen.

Teknisk direktør Kjell Kvam ved ProsjektStyring A/S er brukerkoordinator for prosjektet.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:19:34:08 1996-06-25