Dagens Universitet
Interninformasjon for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Velkommen som leser!
Dagens universitet erstatter Nye Ukeavisa, som var et blad for kunngjøringer og annonser. Papirutgaven av Dagens Universitet vil komme ut i stort format hver 14. dag. I mellomliggende uker blir hovedinnholdet kunngjøringer, men også da blir det plass til en del redaksjonelt stoff.
I denne elektroniske utgaven vil du kun finne det redaksjonelle stoffet.

Redaksjonen vil legge vekt på stoff som de fleste oppfatter som vesentlige og viktige sider ved universitetets virksomhet. Avisen er også et forum for meningsutveksling. Det skal være rom for uortodokse og spennende innspill. Og humor? Det er en for alvorlig sak til å bli glemt. Vi må ha litt tid for å finne formen. Vi sier ikke nei takk til hjelp.
Skriv gjerne en hilsen til oss i Gjesteboka vår.

Kåre Kongsnes
Ansv.red

Send gjerne tips og historier til:
Daglig redaktør: Synnøve Ressem, synnove.ressem@adm.ntnu.no
Journalist/layout: Nina E. Tveter, nina.tveter@adm.ntnu.no
Kunngjøringer og annonser: Asbjørn Helge A Gaasø, asbjorn.gaaso@adm.ntnu.no
Adresse: Info-huset, NTNU, 7034 TRONDHEIM
Telefon: (735)95540 Fax: (735)95437

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:21:02:33 1996-06-25