NTNU for flyktninger

Norsk-start arrangører

Trondheim kommune og NTNU samarbeider om å gi flyktninger med akademisk bakgrunn en lettere vei til studier og arbeid.


Kontakt

Overordnet ansvar
Hilde Skeie

Faglig samarbeid, hospitering, koordinering og utvikling av samarbeidet mellom NTNU og Trondheim kommune
Mari Dyrset

–Vår visjon kunnskap for en bedre verden forplikter oss til handling når vi står overfor situasjoner som den pågående flyktningkrisen

NTNUs rektor Gunnar Bovim