NTNU og flyktninger

ordfører Rita Ottervik, Rektor Gunnar Bovim og kommunikasjonssjef Christian Fossen

Trondheim kommune og NTNU har flere samarbeidsprosjekter for flyktninger med akademisk bakgrunn i Trondheim.

NTNUs rektor Gunnar Bovim: 

Vår visjon - Kunnskap for en bedre verden - forplikter oss til handling når vi står overfor situasjoner som den pågående flyktningkrisen


 

Kontakt

Overordnet ansvar
Hilde Skeie

Faglig samarbeid, hospitering, koordinering og utvikling av samarbeidet mellom NTNU og kommunen
mari.dyrset@trondheim.kommune.no

Spørsmål om internasjonal HR
Kathrine Vangen

Samfunnskontakt
Stein Mortensholm