Læringsmål i NoW

Læringsmålene er satt i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF). Når første del av kurset er bestått, skal studenten ha kunnskaper tilsvarende nivå A1 i CEF, mens avsluttet del 2 tilsvarer kunnskaper på nivå A2.

 På A1-nivå kan studenten forstå og bruke dagligdagse uttrykksmåter slik at enkle, primærbehov knyttet til dagliglivet kan tilfredstilles. Studenten skal kunne presentere seg selv og andre, kunne stille spørsmål og svare på spørsmål om personlige detaljer knyttet til bosted, bekjentskaper og eiendeler.

Studenten skal kunne samhandle med dialogpartneren på en enkel måte hvis den andre personen snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

På A2-nivå kan studenten forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til områder av umiddelbar betydning (for eksempel informasjon knyttet til vedkommende selv og vedkommendes familie, shopping, lokalgeografi, studier eller arbeid).

Studenten kan kommunisere i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner, det vil si enkel og direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinepregede saker. Studenten kan beskrive med enkle ord aspekter av egen bakgrunn, nærmiljø og forhold knyttet til umiddelbare behov.