NoW - Norwegian on the Web

NoW er et nettbasert introduksjonskurs i norsk på nybegynnernivå. Kurset ble utviklet etter initiativ fra NTNUs ledelse, og var et samarbeidsprosjekt mellom NTNUs ledelse, Det humanistiske fakultet og daværende Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier (nåværende ISL - Institutt for språk og litteratur).

NoW ligger åpent tilgjengelig for alle som er interessert i å tilegne seg grunnleggende norsk og består av to deler som tilsammen tilsvarer Trinn 1 i kursrekken Norsk for utlendinger, dvs. et semesters studium med 6 uketimer.

Kursets innhold

Gjennom kurset følger deltakerne fire europeiske studenter mens de reiser til og etablerer seg i Trondheim (kapittel 1-6) og mens de starter som studenter ved NTNU (kapittel 7-10). Hvert kapittel har dermed fire hovedtekster som følger de fire personene. Hvert kapittel suppleres med følgende underkapitler:

  • Listen and repeat

Via en integrert avspiller er det mulig å lytte til tekster og dialoger i de enkelte delkapitler. Det arbeides også med å lage en avspiller som gjør de mulig for studenten å gjøre opptak når studenten går inn i dialogene og spiller en av dialogpartnerne.

  • Pronunciation

Kapitlet inneholder korte beskrivelser av fokuserte temaer knyttet til uttale av norsk. Det vil også være omtaler om relasjonen mellom skrift og tale i norsk.

  • Vocabulary

I denne delen gis systematiske opplysninger om vokabular i hver av delkapitlene, dvs. bøyningsformer og uttaleanvisninger i form av lydskrift. Det vil foreligge ordlister på ulike nivå: Det enkelte delkapittel, hvert enkelt kapittel og for hver av hoveddelene.

  •   Grammar

Hvert kapittel omhandler spesifiserte grammatiske fenomener, og disse omtales her. Det vil også foreligge en samlet framstilling av kapittel­grammatikkene. Det vil også bli utviklet en større samlet framstilling av norsk grammatikk i andrespråksperspektiv.

  • Exercises

Her finner studenten interaktive, selvrettende øvelser utviklet ved hjelp av programvaren Hot Potatoes.

  • Extras

Her ligger det supplerende stoff i form av egenutviklede podcasts, videoer i tillegg til eksterne lenker etc. 

Under hovedmenyen, der en vil finne de ulike hovedkapitlene, vil det også ligge to andre lenker: Under Introduction vil studenten finne ulikt bakgrunnstoff om NOW i tillegg til studieveiledninger for de enkelte kapitlene. Under Hardcopies vil brukeren finne alt kursmateriale i form av pdf-filer som kan lastes ned og skrives ut.