Statsforvalteren har behandlet klagen på reguleringsplanen

Statsforvalteren har behandlet klagen på reguleringsplanen

Statsforvalteren har behandlet naboenes klage på reguleringsplanen og gir ikke naboene medhold i klagen. Det betyr at kommunens vedtak og reguleringsplanen for Ocean Space Centre er gyldig og endelig. 

–  Statsforvalterens avklaring om reguleringsplanen er viktig for arbeidet vårt. Vi er glade for at prosjektet nå kan gå videre til neste fase, og at vi er et steg nærmere realiseringen av et viktig prosjekt for Norge som havnasjon, sier Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU og leder av prosjektets styringsgruppe. 

Statsforvalterens vurdering er at “bystyret har fattet en avgjørelse basert på et tilstrekkelig utredet materiale, og på grunnlag av tilstrekkelig saklige og relevante hensyn».  

Nå skal kommunen behandle rammesøknaden 

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i Trondheim kommune i september 2021. Nå ligger alt til rette for at bygningsrådet i Trondheim kommune behandler rammesøknaden for Fløy A. 

Behandlingen er planlagt i bygningsrådets møte enten 14. eller 21. juni. 

Stortinget beslutter revidert nasjonalbudsjett 17. juni 

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett ble finansieringen til Ocean Space Centre foreslått kuttet. Etter en ny vurdering foreslår fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran at prosjektet får 230 millioner kroner i år. Det gjør det mulig å realisere Ocean Space Centre som planlagt med byggestart i høst. 

Revidert nasjonalbudsjett skal vedtas av Stortinget innen 17. juni. 

10 jun 2022