Velkommen til Den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen, Trondheim 19.-20. september 2018

View in English

Trondheim

Tema for den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen er utdanning og samfunn i endring. Hvordan har utdanning og oppdragelse historisk sett forholdt seg til samfunnets utfordringer og behov? Hva kan utdanningshistorie bidra med i møte med dagens samfunnsutfordringer – som for eksempel økende ulikhet, migrasjon, klimaendringer og teknologisering? På hvilken måte kan vi best undersøke disse endringene historisk?

Konferansens tema er bredt og inviterer til ulike refleksjoner og analyser. Utdanningshistorie er i dag et tverrvitenskapelig forskningsfelt som inkluderer forskere fra ulike akademiske disipliner og har et bredt tematisk nedslagsfelt – fra barne- og ungdomshistorie via skole-, universitets og kirkehistorie til pedagogisk lærdoms- og idehistorie. Vi håper at konferansen kan belyse problemstillinger knyttet til konferansens tema med ulike historiske perspektiv og metoder.

De foregående seks konferansene har vært lagt til Sverige. Den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen er lagt til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Arrangør er Institutt for pedagogikk og livslang læring i samarbeid med Utbildningshistoriska nätverket, Nordic Journal of Educational History og en nasjonal programkomité.

Publisering

Etter konferansen vil det publiseres et temanummer av Nordic Journal of Educational History med bidrag fra konferansen. Alle som deltar på konferansen inviteres til å sende inn artikler for fagfellevurdering (peer review).
Fristen for å sende inn papers for publisering er 30. oktober 2018.

Call for papers

Språk

Konferansen holdes på de skandinaviske språkene og engelsk.

Konferansebidrag

Til konferansen kan både forslag på hele sesjoner (minimum tre papers) og individuelle innlegg (papers) sendes inn. Både avsluttede og pågående forskningsprosjekt er velkomne.

Konferansebidrag skal sendes inn senest 31. januar 2018.

Mer om konferansebidrag

Tid og sted
19.-20. september 2018
Trondheim, Norge
Konferansesenteret i Sparebank 1
Søndre gate 4, 7011 Trondheim