Network for Green Growth

Nettverk for grønn vekst

 

Nettverk for grønn vekst

Nettverk for Grønn Vekst har en varighet fra september 2016 - september 2019. Det tverrfaglige prosjektet samler noen av de mest ambisiøse virksomhetene i Norge som tar sikte på å justere sin forretningsmodell for å sikre en bærekraftig utvikling.

Nettverket vil tilby bedrifter og forskningsaktører i Norge en felles plattform for å utveksle kunnskap knyttet til innovative og grønne løsninger. Nye konsepter utviklet i nettverket vil gi konkurransekraft i et skiftende marked og bidra til å utvide nasjonal kompetanse på forretningsmodeller for bærekraft. Nettverket vil fokusere på tverrfaglig samarbeid og målrettet bruk av forretningsmodeller som adresserer bærekraft over tid. Verktøy og metoder for å stimulere og måle resultatene av miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) faktorer samt finansielle perspektiver vil bli utviklet i tett samarbeid mellom næringsliv, akademia og politikere. Nettverket er finansiert gjennom Forskningsrådets program BIA, Brukerstyrt Innovasjonsarena for tverrgående forskningsprosjekter.

Foto: TMimages TDX