Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning (TFSR)

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning (TFSR)

Kavli-instituttets forskningsfond for hjerneforskning


Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning (TFSR)

Feiring av nobelprisen i Hovedbygningen på Gløshaugen. Foto.
Feiring av nobelprisen i Hovedbygningen på Gløshaugen. Foto: Nancy Bazilchuk/NTNU

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning er forskningsfondet til Kavli-instituttet ved NTNU, og har som eneste formål å gi direkte økonomisk støtte til hjerneforskningen ved instituttet som ledes av May-Britt Moser og Edvard Moser. Stiftelsen ble grunnlagt av Fred Kavli 4. juli 2008 og dens engelske navn er Trondheim Foundation for Scientific Research (TFSR).

Oppdraget

Stiftelsens oppdrag er å forvalte midlene og årlig utbetale «ikke mindre enn 3 prosent men ikke mer enn 5 prosent av netto markedsverdi av stiftelsens samlede kapital slik den ble satt i stiftelsens offisielle regnskaper for foregående år til NTNU til fremme for The Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU.» (§7 i vedtektene)

Fram til i dag har TFSR tildelt Kavli-instituttet 41,165 millioner kroner.

Kapital

Stiftelsens kapital har økt jevnt siden etableringen i 2008, og var pr. 31. desember 2020 172 millioner kroner. Over halvparten av kapitalen er bidrag fra The Kavli Foundation i USA. Sammen med Kavli-instituttet har vi et mål om at kapitalen i forskningsfondet ved utgangen av 2025 skal være på minst 250 millioner kroner.

Stiftelsen mottar pengegaver fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner, samt testamentariske gaver. Alle gaver er viktige for stiftelsen. Høsten 2015 mottok TFSR en stor pengegave fra Pauline Braathen og Egil Braatens nieser og nevø. I 2020 mottok stiftelsen en stor gave fra Ensliges Landsforbund i forbindelse med at forbundet ble vedtatt avviklet. Vi har også mottatt store pengegaver fra andre enkeltpersoner og familier.

Forvaltningsstrategi

Stiftelsen har en investeringsstrategi som innebærer moderat risikoeksponering. Strategien ble oppdatert av styret senest høsten 2019. Porteføljen består av internasjonale aksjer og obligasjoner, og er plassert i indeksnære fond. Forvalteren rapporterer måndelig til styret om porteføljeutviklingen. I minst to møter i året gjennomgår styret forvaltningen og foretar eventuelle justeringer. Den annualiserte avkastningen på stiftelsens kapital de siste ti årene er 7,8 prosent.

20 okt 2021

Stiftelsens betydning

Stiftelsens betydning

"Forskningspenger uten spesielle bindinger betyr mye for forskningen ved Kavli-instituttet. Om lag 40 prosent av instituttets inntekter er bundet til konkrete forskningsprosjekter, hvorav de viktigste kommer fra Norges forskningsråd og European Research Council.

Jo større inntekter uten bindinger, jo større muligheter for nye forskningsinitiativ som på sikt kan få finansiering fra andre. Derfor betyr styrkingen av Kavli-instituttets forskningsfond, Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning, svært mye for at vi skal nå de målene vi har satt oss." 

- May-Britt Moser og Edvard Moser

 

Bllde av Anne Borg. Foto: Thor Nielsen/NTNU
Anne Borg, rektor ved NTNU. 
Foto: Thor Nielsen/NTNU

«Nobelprisen i fysiologi eller medisin til May-Britt Moser og Edvard Moser i 2014 viser den faglige tyngden i forskningen ved Kavli-instituttet. Videre banebrytende hjerneforskning krever penger som ikke er bundet til konkrete prosjekter.

TFSR er forskningsfondet til Kavli-instituttet. Kavli-instituttet, The Kavli Foundation i USA og TFSR har et mål om å øke størrelsen på fondet til 250 mill. kroner innen 2025. Dette prosjektet har NTNUs fulle støtte. Lykkes TFSR med planene sine vil det bety svært viktige bidrag til den framtidige forskningen ved Kavli-instituttet.»

- Anne Borg, rektor ved NTNU

 

Bilde av Erna og Edvard. Foto: Privat
Erna Solberg og Edvard Moser. Foto: Privat

"May-Britt Moser og Edvard Moser gjorde nasjonen stolte da de som første nordmenn fikk Nobelprisen i fysiologi eller medisin. Deres forskning har påvist hjernens indre GPS og kan bidra til å løse Alzheimer-gåten. Arbeidet er gjort mulig av dyktige medarbeidere, tilgang på offentlige ressurser og privat kapital – spesielt gjennom The Kavli Foundation.

Jeg oppfordrer deg til å bidra med kapital til norsk forskning. Ditt bidrag kan være avgjørende for å realisere nye forskningsresultater som ruster Norge for fremtiden, og som kan endre verden til det bedre."

- Erna Solberg, tidligere statsminister i Norge

STØTT HJERNEFORSKNINGEN

STØTT HJERNEFORSKNINGEN

Gi med Vipps

Vipps Kavli-instituttet: 696680 (UNIFOR)

QR-kode Vipps til Kavli-instituttet

Gi via bank

Stiftelsens bankkonto:
4202 17 13168

Mer informasjon:
Støtt hjerneforskningen
 

Kontakt

Kontakt gjerne styreleder Jan Morten Dyrstad for dialog og spørsmål rundt støtte til hjerneforskningen.

Nobelpris til NTNU

Nobelpris til NTNU

Nobelpris til May-Britt Moser og Edvard Moser

May-Britt Moser og Edvard Moser fikk nobelprisen i fysiologi eller medisin 10. desember 2014.

Alt om Nobelprisen

Logoer