Digital kunnskapsfront - En samspillsarena for norsk konkurransekraft

Digital kunnskapsfront - En samspillsarena for norsk konkurransekraft

Karusell

  • Illustrasjonsbilde nettverk.
    NTNUs nettverkskonferanse 11. april 2018 Program

Hva er NTNUs nettverkskonferanse?

Hva er NTNUs nettverkskonferanse?

NTNUs nettverkskonferanse er en årlig felles arena for NTNU, alumner og samarbeidspartnere i norsk arbeids- og næringsliv.

Konferansen gir en unik mulighet til å diskutere felles utfordringer og dele erfaringer. Hvordan skal Norges største universitet brukes som omstillingsmotor for norsk arbeids- og næringsliv? 

Målgruppen er først og fremst NTNUs alumner i hele bredden av norsk arbeids- og næringsliv. 

Les mer om konferansen.

Årets tema

Årets tema

"Digital kunnskapsfront"

Den høye endringstakten og digitaliseringen vi opplever i dag har avgjørende betydning for mennesker, samfunn og arbeidsliv. Kommunikasjon, relasjoner, læring, produksjon, ledelse, virksomhetsutvikling og sikkerhet berøres sterkt.

Hvilke utfordringer og behov har de ulike sektorene? På hvilken måte kan NTNU bidra til at arbeids- og næringsliv ligger i kunnskapsfronten og holder tritt med utviklingen? Hvordan kan virksomhetene være proaktive og sikre konkurransekraft?

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Konferansen holdes på Gamle Museet i Dronningens gate 4 i Oslo. Mer informasjon.

Følg på Twitter: #NTNUsamspill

Påmeldingsfrist 3. april.

Meld deg på