Hvilken type oppgaver gis i NCSC 2017?

Deltagerne i NCSC får sikkerhetsutfordringer knyttet til områder som web, mobil, HW, RF og IoT i tillegg til kryptonøtter, reverse engineering og forensics, og vil bli vurdert ut fra hvor lang tid de bruker på å løse de ulike oppgavene.

 

Når arrangeres NCSC 2017?

Runde 1 arrangeres som en distribuert CTF Jeopardy style fra lørdag 19. august kl 12:00 til 20. august kl 18:00 (norsk tid). Inntil 30 deltagere fra runde 1 vil bli invitert til en finalerunde, en mixed competition som vil bli arrangert på NTNU Campus Gjøvik den 30. september. NCSC vil dekke utgiftene knyttet til reise og opphold for deltagerne i finalerunden.

 

Hvem kan delta på runde 1 (CTF jeopardy)?

Alle som deltar på runde 1 i NCSC 2017 må:

  • Være medlem av et lag bestående en til fem deltagere
 

Hvem kan delta på finalerunden (CTF attack&defense)

Alle som deltar på finalerunden i NCSC 2017 må:

  • Være norsk statsborger eller ha lovlig opphold i Norge
  • Være født i tidsrommet 01.01.1992 - 31.12.2001
  • Være medlem av et lag bestående en til fem deltagere
 

Hvordan danner vi et lag?

Hvert lag består av 1 - 5 deltagere.

Påmeldingssiden (se Hvordan delta?) vil forklare hvordan deltagerne knytter seg til et felles lag.

 

Hvordan delta?

Linke til registreringssiden vil bli publisert på denne siden den 1. august 2017. Da vil også endelige retningslinjer for NCSC 2017 foreligge. For å melde din interesse for NCSC2017 og for å motta mer informasjon inn mot denne fristen kan du klikke på linken på høyre siden for å besvare et Questback skjema.

 

European Cyber Security Challenge 2017 (ECSC 2017)

Laget som blir valgt ut til å representere Norge under ECSC 2017 i Malaga (Spania) i perioden 30. oktober til 3. november 2017 får dekt utgifter til reise og opphold dekt av NCSC. Laget vil bestå av maksimum 10 deltakere hvorav det er inntil fem deltagere født i perioden 01.01.1992 - 31.12.1996 og resterende deltagere født i perioden 01.01.1997 - 31.12.2001. Deltagerne vil bli valg ut fra de deltagende lagenes prestasjoner i runde 1 og runde 2, samt individuelle vurderinger gjort av dommerne som deltar i runde 2 og det norske lagets trener.

Partnere