Hovedbilde

Bryggene i Trondheim, materialer, solcellepanel og vindmøller

 

Velkommen

Nasjonal konferanse for materialteknologi 2.–3. desember 2020

Norsk Materialteknisk Selskap inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening (NMF) og Norsk Korrosjonsteknisk Forening (NKF) til Nasjonal konferanse for Materialteknologi 2020. Nasjonal konferanse for Materialteknologi arrangeres annethvert år vekselvis i Oslo og Trondheim, og er en bred faglig møteplass mellom industri og forskning. Det er en arena for nettverksbygging, og et utstillingsvindu for unge forskere.

Se program >> | pdf Last ned abstractsbok >>

Tema

Konferansen åpnes med plenumsforedrag under tema: «Energi og klima – utfordringer og muligheter for norsk industri».

De faglige sesjonene dekker følgende temaer:

  • Al legeringer og lette metaller
  • Havmaterialer
  • Ferrolegeringer
  • Korrosjon
  • Karakterisering
  • Modellering
  • Innovasjonsprosesser
  • Avanserte materialer
  • Materialer for energiløsninger
  • Biomaterialer

RSB tid og sted

Tid og sted
Nasjonal konferanse for materialteknologi
Tid: 2. og 3. desember 2020
Konferansen ble gjennomført digitalt

Arr RSB

Arrangører

NTNU logo
Norsk Materialteknologisk Selskap logo
Norsk Metallografisk Forening logo
Norsk Korrosjonsteknisk Forening logo