Hovedbilde

Bryggene i Trondheim, materialer, solcellepanel og vindmøller

 

Velkommen

Nasjonal konferanse for materialteknologi 2020 blir digital

Kjære alle,

På grunn av den nåværende nasjonale og globale situasjonen med spredning av COVID-19, har vi besluttet å holde konferansen i et digitalt format. Dato blir, som planlagt, 2. og 3. desember 2020.

Se programmet

Mer informasjon om digitalt format kommer senere.

Vi håper at mange velger til å bli med på dette faglig møteplass, selv om i et nytt format, for å dele nye funn og resultater innen materialteknologi! Velkommen!

Mvh
Arrangementskomiteen

Nasjonal konferanse for materialteknologi 2.–3. desember 2020

Norsk Materialteknisk Selskap inviterer i samarbeid med Norsk Metallografisk Forening (NMF) og Norsk Korrosjonsteknisk Forening (NKF) til Nasjonal konferanse for Materialteknologi 2020. Nasjonal konferanse for Materialteknologi arrangeres annethvert år vekselvis i Oslo og Trondheim, og er en bred faglig møteplass mellom industri og forskning. Det er en arena for nettverksbygging, og et utstillingsvindu for unge forskere.

Tema

Konferansen åpnes med plenumsforedrag under tema: «Energi og klima – utfordringer og muligheter for norsk industri».

De faglige sesjonene dekker følgende temaer:

  • Al legeringer og lette metaller
  • Havmaterialer
  • Ferrolegeringer
  • Korrosjon
  • Karakterisering
  • Modellering
  • Innovasjonsprosesser
  • Avanserte materialer
  • Materialer for energiløsninger
  • Biomaterialer

Arrangører

NTNU logo
Norsk Materialteknologisk Selskap logo
Norsk Metallografisk Forening logo
Norsk Korrosjonsteknisk Forening logo
 

RSB påmelding

RSB tid og sted

Tid og sted
Nasjonal konferanse for materialteknologi
Tid: 2. og 3. desember 2020
Konferansen vil bli gjennomført digitalt