Forskere

Senteret ledes av professor Anders Sundan ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Therese Standal er nestleder ved senteret.

Hovedaktiviteter:

  • Gruppe for klassifisering av myelompasienter, ledet av professor Magne Børset (NTNU og St.Olavs Hospital).
  • Gruppe for studiet av immmunforsvarets rolle ved myelomatose, ledet av professor Terje Espevik (NTNU).
  • Gruppe for studiet av beinsykdommen ved myelomatose, ledet av forsker Therese Standal (NTNU).
  • Gruppe for biobank og klinikk, ledet av avdelingsoverlege, professor Anders Waage (St.Olavs Hospital og NTNU).

I tillegg er gruppene til følgende forskere tilknyttet senteret:

  • Professor Geir Slupphaug: "Research on proteomic identification of subgroups of multiple myeloma patients"
  • Professor Marit Otterlei: "Research on new drugs for treatment of multiple myeloma"
  • Professor Geir Bjørkøy: "Research on autophagy an cell signaling in multiple myeloma"

Ledelse
Anders Sundan (leder)
Therese Standal (nestleder)

Besøksadresse:
3. et. Gastrosenteret
Prinsesse Kristinasgt. 1
Trondheim

Postadresse:
NTNU
Det medisinske fakultet
Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin
Postboks 8905
7491 Trondheim
 

Logo Stiftelsen KGJ