K. G. Jebsen - senter for myelomforskning

K G Jebsensenter for myelomforskning. Foto: Geir Mogen

K. G. Jebsen - senter for myelomforskning har som mål å identifisere undergrupper av myelompasienter, for dermed å kunne tilby hver enkelt pasient en bedre behandling.

Les mer om myelomatose (beinmargskreft) og forskningen ved senteret.

K. G. Jebsen - senter for myelomforskning ble opprettet 28. mars 2012 med midler fra Stiftelsen K.G. Jebsen, NTNU, St.Olavs Hospital og Kreftforeningen.

Som K. G. Jebsensenter får forskningsgruppen 16 millioner fra rederfamilien Jebsens stiftelse over de neste fire årene. Statusen som K. G. Jebsensenter frigir også en tilsvarende finansiering fra NTNU og Helse Midt-Norge.

Senteretet ledes av professor Anders Sundan.

Ledelse
Anders Sundan (leder)
Therese Standal (nestleder)

Besøksadresse:
3. et. Gastrosenteret
Prinsesse Kristinasgt. 1
Trondheim

Postadresse:
NTNU
Det medisinske fakultet
Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin
Postboks 8905
7491 Trondheim
 

Logo Stiftelsen KGJ